Eljutottunk a Hitre - Anonim Alkoholisták

  

Öt évi komoly munka van e könyv mögött, miután egy A.A.-tag rámutatott szükségességére. A Névtelen Alkoholisták programja, mint „spirituális” program, sok újonc számára talány, mert sokan „vallásosat” értenek „spirituális” alatt.

De ahogy társalapítónk, Dr. Bob írta, „Minket nem köt semmi hittétel.... Szervezetünkön belül sok vélemény megfér.” Az „Eljutottunk a hitre...”1 című könyv különféle meggyőződések gazdag tárházából merít, melyet a „saját meggyőződésünk szerinti Isten...” kifejezés fejez ki. Az anyag túlnyomó része e könyv részére íródott az Általános Szolgálati Iroda felhívására. A történetek vagy rövid beszámolók származási helye mutatja, milyen széleskörű volt a téma iránti érdeklődés. Testvériségünk mindenkinek hálás, aki vette a fáradságot, hogy lelki „utazását” írásba foglalja, akár helyet kapott e könyvben, akár nem. Ilyen széleskörű válasz nélkül nem tudtunk volna reprezentatív szemelvényeket nyújtani. Eredetileg társalapítónk, Bill W. tervezte az előszó megírását. Ezt tekintetbe véve, minden témakör elején Bill szavait idézzük „As Bill Sees It” című könyvéből.

Eljutottunk a Hitre

Az A.A.3 spirituális program és életmód. Már az Első Lépés4 kezdete - „Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben” - tulajdonképpen
lelki élmény. Az A.A.-tagnak nemcsak fizikai erejére kell támaszkodnia.


Minden emberi erőre szüksége van, hogy meghallja az üzenetet, gondolkozzék rajta, megvizsgálja, felismerje, beismerje és elfogadja múltját. Mindez szellemi tevékenység, ami lelki funkció. Igaz, vak hittel kezdtem, de a program igaz voltát bizonyítja az, hogy beválik. Hittem azoknak, akik azt állították, hogy alkoholizmusban szenvednek, de az A.A. segítségével ma élvezik a józanságot. Az igazság előttem volt, hogy lássam. De hamarosan saját tapasztalatból is megismertem ezt az igazságot. Nemcsak megszabadultam

No ratings yet. Be the first to rate!

  

Bill így látja pdf

 

Bill így látja több száz idézetet tartalmaz irodalmunkból, melyek az A.A. életstílusának szinte minden vonatkozását érintik. Úgy érezzük, hogy ez az anyag segítheti az egyént elmélkedésében, a csoportokat pedig eszmecseréjükben, és irodalmunk kiterjedtebb tanulmányozásához vezethet.
Az elmúlt huszonöt év folyamán abban a kiváltságban részesültem, hogy megírhattam a következő A.A.-könyveket: az összekötő és bevezető szöveget a Névtelen Alkoholistákhoz, a Tizenkét Lépést és Tizenkét Hagyomány, Az A.A. felnőtt korba lép és a A Világszolgálat tizenkét elve c. kiadványokat és a Harmadik Hagyaték kézikönyve c. könyv utolsó részét. Sok szemelvényt havi folyóiratunk, az A.A. Grapevine számára írtam, és mindig is kiterjedt levelezést folytattam.

Ezek a kiadványok a jelen kötet fő forrásai. Minthogy az idézetek nem az eredeti kontextusban szerepelnek, a jobb érthetőség kedvéért szükséges volt időnként egyiket-másikat átírni.
Természetesen az itt összegyűjtött idézetek személyes véleményemet fejezik ki az A.A.-életstílusról. Ezért szükségképpen korlátozottak és nem tökéletesek. Ennek ellenére, remény van arra, hogy a jelen kiadvány igazi igényt szolgál.

Gyakran mondják az A.A.-ról, hogy tagjait csak az alkoholizmus érdekli. Ez nem igaz. Abba kell hagynunk az ivást, hogy életben maradjunk. De mindenki, akinek közvetlen kapcsolata van az alkoholista személyiséggel, tudja, hogy mélyreható személyiségváltozás nélkül egy részeg sem hagyja abba az ivást véglegesen.

Visszatekintve belátjuk, hogy mióta Isten kezébe ajánlottuk magunkat, jobban mennek a dolgok, mintha mi magunk terveztük volna.

Depresszióm elviselhetetlenné vált, és végül úgy látszott, hogy a szakadék fenekén vagyok. Akkor csak egy percre, kevély makacsságom utolsó nyoma eltűnt.

Azon fogtam magam, hogy felkiáltottam:


„Ha van Isten, mutassa meg magát! Kész vagyok bármit tenni, bármit!”.


Hirtelen vakító fény töltötte el a szobát. Belsőleg úgy éreztem, hogy hegytetőn vagyok, és nem szél, de a lélek sugallatát éreztem. Aztán ráébredtem, hogy szabad vagyok. Elragadtatásom lassan elmúlt. Feküdtem az ágyon, de egy ideig egy más világban voltam: a tudat új világában. Egy csodálatos Jelenlétet éreztem önmagamban és körülöttem, és ezt gondoltam: „Hát ez a papok Istene!”.


Őszinte barátsággal,
1967. áprilisában
Bill W.

Bill így látja

No ratings yet. Be the first to rate!

 

Anonim Alkoholisták 12 Lépés 12 Hagyomány

 

12 Lépés:

 

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen, személyes felépülésünk az A.A. egységétől függ.

2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy szerető Isten –, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.

3. Az A.A.-tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya.

4. Legyen minden csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más csoportokat, vagy az A.A. egészét érintik.

5. Minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő alkoholistához.

6. Egy A.A.-csoport soha ne adja pénzét, nevét vagy támogatását semmilyen kapcsolódó intézménynek vagy külső vállalkozásnak, nehogy a pénzzel, tulajdonnal és presztízzsel kapcsolatos problémák eltérítsék elsődleges céljától.

7. Minden A.A.-csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.

8. Az Anonim Alkoholisták Közössége maradjon mindig nemhivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak hivatásos szakembereket.

9. Felsoroltuk mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvátételt nyújtsunk.

10. Folytattuk az önvizsgálatot, és haladéktalanul beismertük, ha hibásnak találtuk magunkat.

11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.

12. Miután e lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet továbbadni másoknak, és ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.

 

12 Hagyomány:

 

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen, személyes felépülésünk az A.A. egységétől függ.
2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy szerető Isten –, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.
3. Az A.A.-tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya.
4. Legyen minden csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más csoportokat, vagy az A.A. egészét érintik.
5. Minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő alkoholistához.
6. Egy A.A.-csoport soha ne adja pénzét, nevét vagy támogatását semmilyen kapcsolódó intézménynek vagy külső 8. vállalkozásnak, nehogy a pénzzel, tulajdonnal és presztízzsel kapcsolatos problémák eltérítsék elsődleges céljától.
7. Minden A.A.-csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.
8. Az Anonim Alkoholisták Közössége maradjon mindig nemhivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak hivatásos szakembereket.
9. Az A.A. maga soha ne szerveződjék, de alakíthatunk szolgálati testületeket vagy bizottságokat, amelyek közvetlen felelősséggel tartoznak azoknak, akiket szolgálnak.
10. Az Anonim Alkoholisták Közösségének nincs véleménye külső ügyekről, ezért az A.A. név soha ne legyen bevonható nyilvános vitába.
11. A nyilvánossághoz való viszonyunk alapja elsősorban a vonzerő, nem a reklám. Személyes névtelenségünket mindig meg kell őriznünk a sajtóban, a rádióban és a filmekben.
12. Hagyományaink spirituális alapja, a névtelenség mindig emlékeztet bennünket arra, hogy az elvek előbbre valók az egyes személyeknél.

  

No ratings yet. Be the first to rate!

 

Napi Elmélkedések gondolatok

   

A Napi Elmélkedések az elmélkedések könyve, melyet A.A. tagok írtak A.A. tagoknak
Minden napra az aktuális gondolat nyílik meg, idézettel, és egy-egy gondolattal.
A napi meditáció összhangban van havi szinten a 12 lépéssel és a 12 hagyománnyal. (Tehát pl. májusban az 5. lépés és az 5, hagyomány a vezérfonal)

 

(Sokan írtatok nekünk és köszöntétek meg ezt a könyvet. Úgyhogy fontosnak tartottuk megjegyezni, hogy ez a könyv sem a weboldalon, sem az alkalmazásban nem létezne ha anno Molnár Vilmos "Napi Elmélkedések" alkalmazását nem készítette volna el nekünk áldozatos munkával évekkel ezelőtt. Az ő tartalmát használtuk fel a weboldalon és az alkalmazásban is. Nagy köszönet neki ezért!)

 

No ratings yet. Be the first to rate!

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

  

Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története

MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT MAGYAR NYELVŰ KIADÁS

Ay Anonim Alkoholisták Nagykönyv, amelyet kezében tart, először 1939-ben jelent meg. Az A.A.*-nak akkor kb. 100 tagja volt. A könyvet azóta 27 nyelvre fordították le. 1994-ben, ennek a kiadásnak az évében a Névtelen Alkoholistáknak világszerte — óvatos becslés szerint — több mint 2 000 000 tagja van, 90 000 csoporttal 141 országban.
Ez a fordítás tartalmazza az A.A.-program alapelveit. Ennek a programnak az üzenete, mely az alkoholizmusból való fölépülést szolgálja, több mint öt évtizeden át változat-lan maradt. Bár egyes utalások és kifejezések, melyeket tartalmaz, az ötven év előtti Egyesült Államok történeti és tár-sadalmi körülményeit tükrözik, az A.A.-program lényegét nagyon is le lehet fordítani. Alapelvei, függetlenül attól, hogy milyen nyelven fejezzük ki, sikeresen alkalmazhatók minden korban és minden országban az egész világon. Nyel-vi különbségek, valamint szociális és foglalkozás szerinti megkülönböztetések, társadalmi osztályok, nemek, fajok közötti különbségek, melyek időnkint áthidalhatatlan akadályokat gördítenek más emberi tevékenységek elé, nem aka-dályozzák az A.A.-üzenet hatásos továbbítását. Ez az üzenet a közösen megélt szenvedés tapasztalatára épül, és gyökere egy olyan szeretetközöség, mely felülemelkedik a származás és más körülmények kiszámíthatatlanságán.

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

Ez a könyv az Alcoholics Anonymous (Anonim Alkoholisták) című mű harmadik kiadása. Az első kiadás 1939 áprilisában jelent meg, és a rákövetkező tizenhat esztendőben több mint 300 000 példány került forgalomba. Az 1955-ben megjelent második kiadás több mint 1 150 000 példányban látott napvilágot. Minthogy ez a könyv Közösségünk alapvető „tankönyve”, és igen sok embert segített az alkoholtól megszabadulni, érthető, hogy érzékenyek vagyunk minden radikális változtatással szemben. Ezért a kötet első részét, amely az A.A. felépülési programját írja le, érintetlenül hagytuk mind a második, mind pedig a harmadik kiadás számára végzett revízió során. Anonim Alkoholisták Nagykönyv Orvosi vélemény című részt eredeti formájában közöljük, úgy, ahogy néhai dr. William D. Silkworth, Közösségünk nagy orvos jótevője megírta.

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

No ratings yet. Be the first to rate!