Featured Pages
1998-ban végzett az ELTE pszichológia szakán. Ezt követően a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója volt, majd 2003-ban Ph.D. fokozatot szerzett. 2004-ben tette le klinikusi sza...

1998-ban végzett az ELTE pszichológia szakán. Ezt követően a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója volt, majd 2003-ban Ph.D. fokozatot szerzett. 2004-ben tette le klinikusi szakvizsgáját. 2000 óta az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben (Lipótmező) dolgozott, a III.-as Pszichiátriai Ambulancián, az intézet bezárása óta magánpraxist folytat.

Kezdetben főként drogproblémákkal jelentkezőkkel foglalkozott, majd inkább a szexuális bántalmazást/zaklatást elszenvedett nők és férfiak terápiája töltötte ki ideje nagy részét. A Lipótmezőn ismerkedett meg közelebbről a hangulat- és szorongásos zavarok terápiájával, jelenleg ez tartozik fő terápiás területei közé. Emellett a család/párterápiás módszert alkalmazza a legszívesebben, mely többek között a házassági/párkapcsolati problémák, kommunikációs zavarok, evészavarok esetében elengedhetetlen.

Müller Péter író, dramaturg Született: 1936. december 1. Szellemi szabadfoglalkozású: író, dramaturg. 1955-től a Madách Színház dramaturgja. A hazai ezoterikus irodalom kimagasló képviselője. Fi...

Müller Péter író, dramaturg

Született: 1936. december 1.

Szellemi szabadfoglalkozású: író, dramaturg.

1955-től a Madách Színház dramaturgja.

A hazai ezoterikus irodalom kimagasló képviselője. Fiatalkori halálközeli élménye alakította művészi és emberi irányultságát. A Kígyó és kereszt című művével nyitotta meg tudatosan spirituális könyveinek sorát, melyből - egyebek mellett - a Jóskönyv emelkedik ki nagy sikerével.

Díjak, kitűntetések

A Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje - arany fokozat
1998 - József Attila-díj

Alkotói díjak, ösztöndíjak

1979 - Magyar Filmkritikusok díja
1997 - Onasszisz díj Lugosi című drámájáért

Drámakötetek

Búcsúelőadás (drámák)
A lélek színpada

Drámák

Márta
Szemenszedett igazság
Dávid király
Lugosi (A vámpír árnyékában)
Vihar kapujában
Két marék aprópénz
Dr. Valaki
A halál fekete angyala
Szeressük egymást gyerekek!
Csillagos ház

Zenés darabok

Búcsúelőadás (1981)
Dr. Hertz (1987)
Szomorú vasárnap (1983)
Mária evangéliuma (1990)
Isten pénze (Dickens: Karácsonyi ének) (1994)
Beszterce ostroma (Mikszáth Kálmán nyomán)

Bemutatók

Két marék aprópénz
Márta
Szemenszedett igazság
A vihar kapujában
Búcsúelőadás
Szomorú vasárnap
Szeressük egymást gyerekek!
Dr. Hertz
Mária evangéliuma
Lugosi
Isten pénze
Beszterce ostroma

Nyitott Akadémia

Bagdy Emőke (Tiszafüred, 1941. augusztus 18. –) magyar klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita.    „Mindig szerettem ta...

Bagdy Emőke (Tiszafüred, 1941. augusztus 18. –) magyar klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita.

    „Mindig szerettem tanítani és lelket gyógyítani. Ezt teszem ma is, és tanítok »nem középiskolás fokon« a média minden csatornáján és mindenütt, ahová hívnak, és ahol terjeszthetem a pszichológiai ismereteket. Remélem, sokáig végezhetem ezt a szolgálatot. Mégsem időt kérek a sorstól, hanem csak azt, hogy szabott életidőmben mindig a személyes érdekeltségen túlmutató értelme legyen annak, amit teszek.”

    – Bagdy Emőke. In: Napút, 2010/10

Tartalomjegyzék

    1 Életpályája
        1.1 Képzettség, szakképzettség
        1.2 Tudományos cím és fokozat
    2 Munkássága
        2.1 Főbb kutatási területei
        2.2 Jelentősebb munkái
        2.3 CD-k és hangoskönyvek
    3 Jelentősebb tisztségei
        3.1 Funkciók
        3.2 Szervezeti tagságok
        3.3 Közéleti és tudományos tevékenységei
        3.4 Felsőoktatásban, egyetemi és posztgraduális képzésben való részvétele
    4 Szakmai kitüntetések, díjak
        4.1 További díjai
    5 Családja
    6 Jegyzetek
    7 Források

Életpályája

Érettségi után – származása miatt – nem folytathatott rögtön egyetemi tanulmányokat, ezért először gyógytornász képesítést szerzett a budapesti Gyógytornászképző Szakiskolában (1961). 1963-ban nyert felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK pszichológia szakára, ahol 1968-ban kapott diplomát. 1972-ben védte meg bölcsészdoktori disszertációját ("A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája").

Később a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen (HIETE) klinikus szakpszichológus (1982), szupervizor (1996), pszichoterapeuta (2001) végzettséget szerzett. 1982-ben lett a pszichológiai tudományok kandidátusa, 1995-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen pedig habilitált doktora (Habilitációs értekezés: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet). 1996-ban az általa meghonosított szupervízió szakon szupervizori oklevelet szerzett. 2016-ban alkalmazott egészségpszichológusi szakképesítést nyert el.

1968-tól az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben (később: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) dolgozott pszichológusként, 1982-től Klinikai Pszichológiai Osztály vezetőjeként; itteni működését klinikai pszichológiai és pszichoterápiás szakigazgatóként fejezte be.

1985-ben kezdte a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a pszichológiai oktatás megszervezését, itt volt a Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője (1987–1994), a Debreceni Orvostudományi Egyetemen pedig 1985-től 1987-ig az orvosi pszichológia oktatója. A ’90-es évek közepén tevékeny szerepet játszott a szupervizori szakirány hazai meghonosításában.

1994-től 2001-ig a HIETE klinikai pszichológiai tanszékének tanszékvezető tanára volt.

2000-től a Károli Gáspár Református Egyetemen megalapította a pszichológia szakot, elindította a képzést 2004-ig tanszékvezetőként. 2005-től ugyanitt intézetvezető volt 2010-ig. 2010-től pedig a Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritája.
Képzettség, szakképzettség

    1961: Gyógytornász diploma (220/23. Nr. 2/1961)
    1968: Pszichológus diploma (Nr. 1006/1968; 1968. július 8.)
    1970: Relaxációs terapeuta
    1972: Imaginatív-meditatív terapeuta
    1976: Pszichodramatikus terapeuta
    1980: Kiképző terapeuta a relaxáció, meditáció, imagináció és pszichodráma módszerben
    1982: Klinikus szakpszichológus (Nr. 67/1982; 1982. december 31., Ny.sz.: A/262)
    1983: Csoportpszichoterapeuta kiképző tanár
    1984: Pszichoterapeuta képesítés (OTE Nr. 491/1984)
    1996: Szupervizor szakképesítés (Nr. 1/1996. szept. 2.)
    2001: Pszichoterapeuta szakképesítés (Nr. 57/2001, jan. 17)
    2008: Szenior szupervizor, kiképző tanár (2008 jan.-)
    2016: Alkalmazott egészségpszichológus szakképesítés (Nr.420/2016, okt. 10.)

Tudományos cím és fokozat

    1972: Bölcsészdoktori cím: ELTE, BTK, pszichológia, Budapest. (Disszertáció: „A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája”, megvédve: 1972)
    1982: A pszichológiai tudomány kandidátusa. MTA Budapest
    Disszertáció: „Autogén tréning tanulás élményhálózatának elemzése”) (Oklevél: Nr. 9259/1982)
    1995: Habilitáció a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Habilitációs értekezés: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet. Oklevél: 18/1965. Hab. Decretum Habilitationis

Munkássága

Több száz tanulmányt írt, számos könyvet írt vagy szerkesztett, több, mint 2500 előadást tartott (több mint félszázat idegen nyelven), nagy számú ismeretterjesztő írást jelentetett meg.
Főbb kutatási területei

Relaxációs eljárások, dramatikus pszichoterápiás módszerek, valamint a hivatásszemélyiség fejlesztésére irányuló módszerek kimunkálása; párkapcsolati dinamika (viszonyelemzés), a stressz-kezelő módszerek hatékonysága. Személyiségfejlesztő eljárások alkalmazása a nevelésben és a pályaszocializációban, mentálhigiéné- és tanácsadóképzés: oktatásfejlesztés, hatékonyságelemzés, individuális és interperszonális tesztvizsgálatok standardizálása és fejlesztése, pszichoterápiás eljárások hatásmechanizmusának elemzése – relaxáció – imagináció, egészségpszichológia, prevenció, stresszkezelés, pozitív pszichológia, „boldogságpszichológia.
Jelentősebb munkái
Searchtool right.svg    Bővebben: Bagdy Emőke publikációinak listája

A részletes bibliográfiát terjedelmi okból mellékletben az alábbi egységekben közöljük: Könyvek (társszerzőkkel); Lektorált tanulmányok; Könyvszerkesztések; Könyvfejezetek és könyvrészletek; Tankönyvek, főiskolai és egyetemi jegyzetek. Az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban) A továbbiakban a szerző publikációs tevékenységét mellékletben közöljük a következő szerkezeti rendben: Könyvek, Lektorált tanulmányok; Könyvszerkesztések; Könyvfejezetek és könyvrészletek; Tankönyvek, főiskolai és egyetemi jegyzetek.

Önálló szerzőként jegyzett könyvek:

    Családi szocializáció és személyiségzavarok: első kiadás. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1977. Hetedik kiadás 2004
    Rodinnásocializácia a poruchyosobnosti; Bratislava : SPN, 1983
    Hogyan lehetnénk boldogabbak? : Budapest : Kulcslyuk Kiadó, 2010
    Párkapcsolat: Esélyek, veszélyek, remények – Hangoskönyv – Kossuth Kiadó, Budapest, 132 p. 2015
    Boldogan az élet delén. Második félidő I.- Hangoskönyv – Kossuth Kiadó – Budapest, 70 p. 2017
    Boldogág hatvan fölött. Második félidő II. – Hangoskönyv – Kossuth Kiadó – Budapest, 55 p. 2017
    Rodinná socializácia a poruchy osobnosti; Bratislava : SPN, 1983
    Szempontok az iskolapszichológiai munka elméleti és gyakorlati kérdéseihez : Budapest OPI, 1984
    Pszichológia a gyógytornászképző szak hallgatói számára Budapest, Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 1989
    Pszichofitness : kacagás, kocogás, lazítás Budapest : Animula, 1997 [!2001]
    Családi szocializáció és személyiségzavarok: 7. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
    Hogyan lehetnénk boldogabbak? : Budapest : Kulcslyuk Kiadó, 2010
    Utak önmagunkhoz; Kulcslyuk, Bp., 2012
    Pszichofitness. Kacagás, kocogás, lazítás; 2. jav. kiad.; KRE–L'Harmattan, Bp., 2013 (Károli könyvek Monográfia)
    Álmok, szimbólumok, terápiák; Kulcslyuk, Bp., 2013
    Relaxáció, megnyugvás, belső béke. Könyv és hangoskönyv 4+3 relaxációs gyakorlattal; Kulcslyuk, Bp., 2014 + CD
    A személyiség titkai. Család, nevelés, önértékelés; Helikon, Bp., 2014
    Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben; Magyar Diáksport Szövetség, Bp., 2015 + DVD
    Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben; Szépmíves–Athenaeum, Bp., 2016
    Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek. Kulcslyuk Kiadó, 2017

Társszerzőként jegyzett könyvek: (az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban)

    Az intelligencia mérése Budapest Akadémiai Kiadó, 1971
    Gyógytorna az ideg- és elmegyógyászatban: Budapest : Medicina, 1976
    Családi szocializáció és személyiségzavarok Budapest : Tankönyvkiadó, 1977
    Exploráció és terápia Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981
    Pszichoterápia Budapest : Gondolat, 1981
    Az MMPI-próba: elmélet és alkalmazás Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986
    A dohányzásnak és abbahagyásának pszichológiai kérdései: Budapest: MÁOTE : MPT, Budapest, 1987
    Relaxációs módszerek: 2. bőv. kiad. Budapest: Medicina, 1988
    A pszichoterápia műhelyei : Módszerkombinációk és indikációk Budapest : Medicina, 1990
    A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusának előadásai : Budapest, 1991. május 30 – június 1.: Budapest: M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 1991 Budapest: Agroinform
    Felvételi felsőfokon Budapest : Tankönyvkiadó, 1992
    Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék tanulmányai Debrecen : KLTE, 1995
    Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből : szöveggyűjtemény Debrecen KLTE Pszichológiai Intézet, 1996
    Testnevelés és sport Sárospatak : Csajka Kiadó, 1997
    A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja Budapest : Animula, 1998
    Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban Budapest, Osiris, 1999
    Mentálhigiéné : elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás, Budapest: Animula, 1999
    Addikciók: Budapest : Medicina, 2000
    Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában: 6. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
    Életút : fejlődéslélektan a fogantatástól a halálig: Budapest : Baktay és Bernáth BT, 2001
    "Jelbeszéd az életünk" Budapest Osiris, 2002
    Párkapcsolatok dinamikája : interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel Budapest : Animula, 2002, Vác
    Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : egyetemi és főiskolai tankönyv: 3. kiad., Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2004
    Szeretet, szerelem, szexualitás Budapest : Saxum, 2004
    Az értelemkérdés sodrában : Viktor Frankl születésének centenáriumán Budapest : Jel, 2005
    Öröm, harmónia, boldogság Budapest : Saxum : InfoMed, 2005
    Lelkemben a templom, s rajtam a palást : Bagdy Emőkével beszélget Ferenczi Andrea Budapest : Kairosz, 2007
    Egyén, pár, család : tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből: Budapest : Animula, 2008
    Vitalitásgenerátorok Budapest : Sándor Kör Háló Egyesület, 2008
    Mindennapi játszmáink : Az emberi kapcsolatok pszichológiája Budapest, Jaffa Affarone Kft., 2009
    Polihistória : köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009
    Lelkünk rajta : válogatás a Pszinapszis előadásaiból Saxum : Pszichodiák Alapítvány, 2009
    Tanácsadás és terápia Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2009
    A család: harcmező és békesziget Budapest : Saxum : Affarone Kft., 2010
    A tudattalan ösvényein : életünk rejtett mozgatói: Budapest : Jaffa, 2010
    A belénk égett múlt : elengedés, megbocsátás, újrakezdés Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2011
    A vámpír vonzásában. Miért szeretjük a sötét lényeket? Budapest : Jaffa, 2011
    Ma még nem nevettem Társszerző Pap János Kulcslyuk Kiadó, Budapest,  2011, 400 p.
    Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Kutatási zárótanulmány-kötet; Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Bp., 2014 (Géniusz könyvek)
    Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: A tehetség kibontakozása; Helikon, Bp., 2014
    Bagdy Emőke, Grezsa Ferenc, Komlósi Piroska, Sepsi Enikő, Spannraft Marcellina (szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem-L’Harmattan Kiadó, (Károli Könyvek), Budapest, 2014

CD-k és hangoskönyvek
Searchtool right.svg    Bővebben: Bagdy Emőke előadásainak listája

    Az evés öröme, szenvedélye, szenvedése, – Hangoskönyv, Kossuth Kiadó, Budapest, 2016, 90 p.
    Boldogan az élet delén – Második félidő 1.
    Boldogság hatvan felett – Második félidő 2.
    Lélekderűnk tükre, a nevetés
    Önismeret, önazonosság, önmegvalósítás – Hangoskönyv Kossuth Kiadó – Mojzer Kiadó Budapest, 2018, 70 perc
    Pszichofitness – Hangoskönyv – Kossuth Kiadó, Budapest,  2014, 117 p.
    Pszichofitness Kamaszoknak és felnőtteknek Hangoskönyv, CD Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2019 ISBN 9786155932052
    Pszichofitness Gyerekeknek Hangoskönyv CD Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2019 ISBN 9786155932069
    Párkapcsolat – Esélyek, veszélyek, remények
    Lélekderűnk tükre a nevetés – Hangoskönyv Kossuth Kiadó- Mojzer Kiadó, Budapest, 2019, 74 perc
    A család jövője, a jövő családja – Hangoskönyv Kossuth Kiadó–Mojzer Kiadó, Budapest, 2020
    Megbocsátás

Jelentősebb tisztségei
Funkciók

    1968-2001:OPNI ,klinikai pszichológia és pszichoterápia szakigazgatója
    1985-1994:Debrecen Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője
    1994-2001: Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékének vezetője
    2000-2005: A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszék megalapítása és vezetése
    2005-2010:AKRE Pszichológiai Intézetének vezetése
    2010-től a Károli Gáspár Református Egyetem Professzor Emeritája

Szervezeti tagságok

    Az Interational Journal of Psychosomatics lektori testületének tagja (1984-)
    A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke (1988-)
    Az Európai Relaxációs Szövetség alapító tagja (1991-)
    A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium elnöke (1992-2002)
    A Psychiatria Hungarica szerkesztő Bizottságának tagja (1992-)
    A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja (1993-)
    Az MTA Pszichológiai Bizottság tagja (1995-)
    A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja (1997-)
    Az Egészségügyi Szakirányú Szak- és Továbbképzési Tanács tagja (1999-2002)
    A „Klinikai Pszichológiáért” Alapítvány alapító elnöke (2000)
    A Magyar Akkreditációs Bizottság Pszichológiai Szakbizottság tagja (2001-2005)
    Az MTA Pszichológiai Bizottságának akadémiai küldött-képviselője (2002-)
    A Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja (2002-2007)
    A Pszichoterápia c. szaklap szerkesztőbizottsági tagja (2002)
    A Jobb Veled a Világ alapítvány által indított Boldogságprogram fővédnöke (2014)
    A Humanitás Alapítvány elnöke (2013)

Közéleti és tudományos tevékenységei

    1987–2000: Az "International Journal of Psychosomatics" nemzetközi szerkesztőségének munkatársa
    1988–1999: A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke
    1991– az Európai Relaxációs Szövetség alapító tagja
    1992–2002: A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium elnöke
    1992–2000: A Psychiatria Hungarica szerkesztő Bizottságának tagja
    1993–1999 A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja
    1995–2000: Az MTA Pszichológiai Bizottság tagja
    1997–: A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja
    1999–2002: Az ESZTT (Egészségügyi Szakirányú Szak- és Továbbképzési Tanács) tagja
    1999–2002: Klinikai Pszichológia Egészségügy Minisztériumi koordinátora
    1999–2003: OTKA Pszichológiai Bizottság tagja
    2000-től: A „Klinikai Pszichológiáért” Alapítvány alapító elnöke
    2000–2008: a Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Továbbképzési és Szakvizsgabizottságának elnöke
    2000–2002: az Egészségügyi Minisztérium EFSZSZTB Klinikai Pszichológiai albizottság elnöke
    2000–2003: Oktatási Minisztérium Mentálhigiénés Szakértőbizottságának tagja
    2001–2005: MAB Pszichológiai Szakbizottság tagja
    2001–2008: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktoriskola tagja
    2001–2006: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fraknói Vilmos díj – javaslattevő bizottság tagja
    2002–2016: MTA Pszichológiai Bizottságának akadémiai küldött-képviselője
    2002–2007: Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja
    2002–2014: Pszichoterápia c. szaklap szerkesztőbizottsági tagja
    2013– a Humanitás Szociális Alapítvány elnöke
    2014– a Jobb Veled a Világ alapítvány által indított Boldogságprogram fővédnöke
    2016-tól A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tiszteletbeli elnöke

Felsőoktatásban, egyetemi és posztgraduális képzésben való részvétele

    1972–1974: ELTE Pszichológiai Intézet, megbízott oktató és speciálkollégiumok vezetése
    1974–1978: Gyógytornászképző Főiskola pszichológia tanára (megbízással)
    1981–1994: a klinikai pszichológus szakképzés OIE – OPNI) bázisintézeti vezetője, a HIETE képzés keretén belül
    1985: a debreceni KLTE Személyiség- és Klinikai Pszichológiai oktatócsoport vezetése, tanszék megszervezése. DOTE orvosi pszichológia tantárgy bevezetése, a képzés megszervezése
    1987–1994: a KLTE Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője
    1994–2001: a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékének vezetője
    1996-tól: nemzetközi együttműködéssel, holland és német kooperációval az európai „szupervizor” szakirányú továbbképzés bevezetése, eurokonform diplomaadó képzés meghonosítása
    2000-től a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia szak tanszékvezetője
    2005. január 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet intézetvezetője
    2010-től professzor emerita

Szakmai kitüntetések, díjak

    Orvosi Hetilap Markusovszky-díja (1980)
    Magyar Pszichiátriai Társaság Goldschmidt Dénes díja (1994)
    Debreceni Egyetem Kelemen László díja (1999)
    Szociális Minisztérium „Pro Caritate” kitüntetése (2001)
    Ranschburg Pál-emlékérem (2002)
    Tiszafüred díszpolgára (2010)
    Pszichológia Oktatásáért Radnai Béla-díj (2011)
    A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2013)[1]
    Prima Primissima díj (2013)
    II. kerület díszpolgára (2017)
    Duna-díj (2021)[2]

További díjai

    1968 ELTE „Magyar Népköztársasági Tanulmányi Érdemérem”
    1977 Egészségügyi Miniszter 40/224. sz. „Az egészségügy kiváló dolgozója”
    1978 Családi Szocializációs és személyiségzavarok c. könyvkiadó nívódíj (Tankönyvkiadó)
    1986 40/10/1986 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa „Kiváló Munkáért” kitüntető jelvény
    1987 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa VI-II/3. 1987 sz. „Munkaérdemrend bronz fokozata
    1988 „Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában” c. könyv Kiadói Nívódíj (Tankönyvkiadó)
    1988 Relaxációs módszerek c. könyv. A Magyar Pszichiátriai Társaság Nyírő Gyula nívódíja
    1993 József Attila befejezetlen személyiségvizsgálatáról; A József Attila rejtély nyomában. Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztősége művészeti pszichológiai nívódíja
    1994 3/1994 PhD…: egyetemi doktor Phd cím jogosítvány
    1996 Haynal Imre Egyetem Egyetemi tanári kinevezés (Göncz Árpád)
    1999. szeptember 21. Széchenyi Professzori Ösztöndíj
    1999. 09. 24. Rektori Dicséret. A „Magyar Orvostovábbképzésért” éremmel, Haynal Imre Egészségtudományi egyetem
    2000 Semmelweis Ignác emlékérem klinikai pszichológusok szakmai vezetésében végzett kiváló munkájáért. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
    2000. július 1., 2000/203 sz. Egyetemi tanári kinevezés KRE (Göncz Árpád)
    2000. A Magyar Grafológiáért emlékplakett (Az íráselemző szakértői szakképzés akkreditációjáért)
    2001 január 17. 54/2001 Pszichoterapeuta képesítés
    2001. november 15. Gyógytornászképző Főiskolai Díszoklevél
    2005. Goldschmidt Dénes díj a „Gondolatok a nevetésről” c. Psychiatria Hungarica tanulmányért (Magyar Pszichiátriai Társaság)
    2008. Károli Gáspár Református Egyetem Rektori elismerő oklevél kimagasló egyetemi tanári tevékenységéért
    2008. Oláh Gusztáv életműdíj (Magyar Pszichiátriai Társaság)
    2009. május 21. Rendőrtiszti Főiskola Érdemérme: „A rendvédelmi szervek pszichológiai tevékenységének szakmai protokollja megalkotásban végzett munkájáért”
    2010. Professor Emerita
    2011. A Természetgyógyászatért. Magyar Természetgyógyászok Szövetsége
    2011. szeptember 12. Magyar Gyógytornászok Társasága. 50 éves szakmai pályafutás elismerése
    2015. Jobb veled a világ (Boldog iskolákért kifejtett tevékenységért)
    2017. október 12. Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpontja Buda Béla díj a mentálhigiénés oktatás területén végzett tevékenységéért
    2018. október 17. Arany Díszoklevél az ötven éves szakmai jubileum alkalmából
    2019. Családok Angyala, Három királyfi három királylány emlékérem
    2019. október: Családokért: EMMI Miniszteri elismerés

Családja

1941-ben született Tiszafüreden, Bagdy István református lelkész és Fóris Julianna gyermekeként. Gyermekkorában többször költöztek. Miskolcon érettségizett a Vámos Ilonka, későbbi nevén Zrínyi Ilona Gimnáziumban. 1961-ben feleségül ment Császár Gyula orvoshoz, akitől 1969-ben születtek az ikergyermekei: Császár Zsolt és Császár-Nagy Noémi.[3]

Czeizel Endre (Budapest, 1935. április 3. – Budapest, 2015. augusztus 10.)[1][2] magyar orvos-genetikus, az orvostudományok kandidátusa, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár, a Prof. Czeizel Endre ...

Czeizel Endre (Budapest, 1935. április 3. – Budapest, 2015. augusztus 10.)[1][2] magyar orvos-genetikus, az orvostudományok kandidátusa, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár, a Prof. Czeizel Endre Egészségmegőrzési és Diagnosztikai Központ névadója.Életútja
Ifjúkora és tanulmányai

Czeizel Endre 1935. április 3-án született Budapesten. Apja, Czeizel Ignác német (cipszer) gyökerű római katolikus festő-mázoló-tapétázó iparos volt, aki bátyjával együtt vezette az ő apja, Czeizel János által 1912-ben alapított Czeizel és Erischel nevű, 80-100 alkalmazottat is foglalkoztató céget. Anyja varrónő volt. Endre ötéves volt, amikor öccse, Tamás született. Az Áldás utcai, majd a Fenyvesi úti elemi iskolában kezdte tanulmányait, majd a nyolcosztályos cisztercita gimnáziumban tanult tovább. A gimnázium államosítása után a Keleti Károly utcai II. Rákóczi Ferenc iskolába helyezték át. A gimnáziumba először mint kapitalista származásút nem akarták felvenni, végül a "Jó tanulási érdemérme" miatt mégis gimnazista lett.[4] A középiskolában kezdett el futballozni a Vasasban. Tizennyolc éves korában tagja volt annak a csapatnak, amelyik megnyerte az ifibajnokságot, a Ferencváros elleni döntőben Czeizel két gólt rúgott. 1953-ban kitűnőre érettségizett, de a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre (Czeizel eredetileg történész akart lenni, apja javaslatára tanult mégis orvosnak) családi háttere miatt nem jelentkezhetett, csak sportkapcsolatai révén vették fel végül. Az egyetem első évében a sport fontosabb volt számára a tanulásnál, de egy hepatitiszfertőzés után mája maradandó károsodást szenvedett, nem volt elég állóképessége végigfutni a mérkőzéseket, ezért le kellett mondania arról az álmáról, hogy válogatott lehessen.[5] Az erős versenyszellemű, tehetséges Czeizel onnantól arra koncentrált, hogy kiváló orvos legyen. Országos tanulmányi versenyeket nyert és már harmadéves korától demonstrátorként oktatott az egyetem Anatómiai Intézetében. Ekkor kezdte kutatásait is, első tudományos cikkei a női nemi szervek nyirokrendszeréről német nyelvű folyóiratokban is megjelentek.

Az 1956-os forradalom alatt sebesültszállító volt, felkelőket és szovjet katonákat egyaránt szállított az egyetem Baross utcai sebészeti klinikájára, ahol szerelme, Gerőfi Judit (később felesége) asszisztenskedett a műtéteknél. A forradalom leverése után az első diákgyűlésen felszólalt, és fenntartotta, hogy '56 októberében nem ellenforradalom, hanem forradalom történt. Ennek az egyetem elvégzése után lett következménye, amikor a rendőrségre is behívták, és a pártbizottság megakadályozta, hogy a SOTE-n dolgozhasson tanárként és kutatóként.[6] Még egyetemistaként kezdett el dolgozni a János kórház szülészeti osztályán, eközben az Anatómiai Intézetben folytatta kutatásait és 1959-ben summa cum laude orvosi diplomát kapott.
Tudományos munkássága
Az Országos Közegészségügyi Intézet épülete

Miután politikai kiállása miatt az egyetemi pályától eltiltották, 1959-től az Országos Közegészségügyi Intézet élettani osztályán helyezkedett el kutatóként. A máj regenerációs képességét vizsgálta különböző körülmények között, többek között röntgensugárzás hatására. Eredményeiből írt első angol nyelvű cikke a rangos nemzetközi folyóiratban, a Nature-ben jelent meg. Emellett mellékállásban továbbra is szülészorvosként dolgozott a János kórházban, és a terhes nőktől levett vérmintákból az OKI-ban teljes epidemiológiai szűrővizsgálatokat végzett (toxoplazmózis, liszteriózis, brucellózis stb). Harmincéves korában beadott kandidátusi disszertációját is ebből a témából (fertőző ágensek okozta magzati károsodások) írta.[7] Magzatokkal végzett munkája vezette a genetika területére, amely akkor Magyarországon (és általában a keleti blokk területén) félig-meddig ismeretlen területnek számított, miután a harmincas évek fasiszta propagandája, majd a Liszenkó-féle áltudomány után nagyon kevesen foglalkoztak vele tudományos igényességgel. Az 1960-as évek elejétől azonban (részben Nyikita Hruscsov szovjet pártvezető engedélye után) változott a helyzet. Czeizel 1965-ben részt vett egy dán genetikusok által tartott magyarországi továbbképzésen, majd 1969-ben ösztöndíjjal kiutazhatott Dániába, 1971-ben pedig az Egyesült Királyságba. Edinburgh-ban azt a Patricia Jacobsot látogatta meg, aki a túlzott agresszivitást kiváltó dupla Y-kromoszómás károsodást vizsgálta többek között a bűnözőkben. Hazatérte után Czeizel maga is kromoszómavizsgálatokkal kezdett foglalkozni, és rájött, hogy az elvetélt magzatok felében súlyos kromoszómarendellenességek figyelhetők meg.[8] 1969-től ő vezette a hét évvel korábban létrehozott veleszületett rendellenességek országos nyilvántartását. A Sárkány Jenő (a Heim Pál kórház igazgatója) által elindított rendszerben minden fejlődési rendellenességet kötelező volt bejelenteni. A Czeizel által lelkiismeretesen vezetett átfogó nyilvántartás akkor világviszonylatban egyedülálló volt (a nyugati országokban a kötelező bejelentés, keleten a szakemberhiány okozott gondot, azóta többek között Czeizel nemzetközi szervezőmunkájának köszönhetően már 38 országban létezik a fejlődési rendellenességek regisztere), és a hetvenes években ennek segítségével jöttek rá, hogy abortuszhoz használt ösztrogéninjekció végtaghiányos gyerekek születését okozhatja.[9] Szintén a nyilvántartás hívta fel a figyelmet, hogy Rinyaszentkirályon rendkívül magas volt a Down-szindrómával és más kromoszómaaberrációval születő gyerekek száma. Czeizel ezt a helyi halastóban nagy mennyiségben használt parazitairtónak, a trichlorfonnak tulajdonította (a trichlorfon genetikai károsító hatását később nem sikerült biztonsággal bizonyítani, ma veszélyességi besorolásában nincs erre utaló R mondat). 1973-ban létrehozták az OKI-ban a humángenetikai és teratológiai laboratóriumot, amelyet Czeizel vezetett (1984-ben osztállyá lépett elő és WHO Együttműködési Központjának jelölték ki). 1978-ban akadémiai doktori címet szerzett. 1980-tól kezdve vizsgálta a gyógyszertúladagolással öngyilkossági kísérletet elkövetett terhes nők esetében a nagy adag gyógyszer magzatokra gyakorolt hatását (összesen 1044 esetben). 1983-tól részt vett egy nemzetközi populációgenetikai kooperációban, amely 26 genetikai marker elterjedését vizsgálta világszerte; Czeizel a magyar mintákat szolgáltatta.
Televíziós szereplései
Czeizel Endre 1988-ban

Czeizel az OKI-ban rendszeresen nyilatkozott az újságíróknak különböző fertőző betegségekről, oltásokról, ahogy ő fogalmazott "amolyan szóvivő" volt. Amikor az 1973-ban politikai döntést hoztak a genetika népszerűsítéséről, szakmai érintettsége és szereplési rutinja alapján őt kérték fel egy tévésorozat, Az öröklődés titkai vezetésére. A nyolcrészes sorozatot hétfő esténként főműsoridőben adták, nagy sikert aratott (bár akkor csak egy tévécsatorna volt még), és nívódíjjal is jutalmazták.[10] Utána készült a tíz epizódból álló Születésünk titkai, amelyben Czeizel családtervezésről, genetikai tanácsadásról beszélt és nézettsége az előző sorozatét is meghaladta. Hatására az OKI genetikai tanácsadójának forgalma megtízszereződött, emiatt kénytelenek voltak kiköltöztetni az intézetből és külön szervezetként a XIV. kerületben elhelyezni, ahol az Uzsoki kórház irányítása alá került. Czeizel ezután kidolgozott egy családtervezési programot, amely az 1973-ban bevezetett kötelező orvosi tanácsadást váltotta volna fel. Miután programját a WHO rendelkezésére bocsátotta, 1982-ben az felkérte Magyarországot a családtervezési modell kipróbálására; programvezetőnek Czeizelt nevezték meg. 1984-ben kinevezték a WHO Európai Együttműködési Központjának igazgatójává és elindult az Optimális Családtervezési Modell.[11] A program hatására a fejlődési rendellenességek és koraszülések száma megfeleződött. A 80-as évek végén Csehák Judit egészségügyi miniszter engedélyezte 34 családtervezési központ létrehozását, de a rendszerváltás miatt ezek már nem jöttek létre, illetve a családvédelmi központok genetikai tanácsadás helyett csak az abortusszal kapcsolatosan tájékoztatták a gyereket vállalókat.

Az 1975-ös Születésünk titkai után 1981-ben újabb ismeretterjesztő tévésorozat készült Czeizel Endre vezetésével, a Jövőnk titkai; nyolc évvel később a fő halálokokkal foglalkozó Az élet él és élni akar, majd a szexuális felvilágosító Ki viszi át a szerelmet?. Az Egészséget mindenkinek már a rendszerváltás után készült.

1963 és 1978 között az OKI szakszervezeti titkára volt, utána rövid ideig tagja volt a Szakszervezetek Országos Tanácsának. 1973-ban belépett az MSZMP-be, de az 1980-as években már nem járt el a gyűlésekre, ezért kizárták.
A magzatvédő vitamin

Az 1980-as években kutatási kooperációba lépett az angol Richard W. Smithellsszel, aki feltételezte, hogy a terhesség alatt adott folsavval meg lehet előzni az idegrendszeri fejlődési rendellenességek nagy részét, elsősorban az idegcső-záródás hibáját. Czeizel 1984-ben kezdte el az elmélet klinikai tesztelését azzal, hogy a családtervezési központban jelentkező párokat (összesen 5502-t) bevonta a vizsgálatba. A kettős vak teszt 1990-re szignifikáns eredményt hozott, a kontrollcsoportban hat idegrendszeri fejlődési rendellenesség történt, a folsavas csoportban pedig egy sem. Utólagos kutatások szerint a folsav védőhatása annak köszönhető, hogy egyes emberekben hibás a metionin aminosav metabolitját, a homociszteint lebontó enzimkomplexum génje, és a folsav képes ezt mégis aktiválni, így a magzatban nem halmozódik fel a fejlődési problémákat okozó homocisztein. A folsavat tartalmazó multivitamin-készítmények szedése a terhesség alatt az 1990-es években az egész világon elterjedt; Kínában kötelezővé tették a várandósoknak, az USA-ban a lisztbe keverik. Magyarországon viszonylag alacsony szinten maradt, és az is inkább csak addig tartott, amíg Czeizel aktívan kampányolt az érdekében (a terhes nők 12%-a, nyugdíjba vonulása után, 2003-ban 6%-ra csökkent).[12]
A rendszerváltás után

Czeizel még a rendszerváltás előtt összebarátkozott Antall Józseffel, akkor amikor Antall a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója volt; havonta összejártak.[13] Állítása szerint az MDF kormányra kerülése után Antall felajánlotta neki az egészségügyi miniszteri posztot, amit azonban ő nem vállalt el; részben mert egy ideig MSZMP-tag volt (így támadható), másrészt inkább kutatónak érezte magát, mint adminisztrátornak. Egyik interjújában arról is beszélt, hogy 2004-ben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is felkérte, hogy legyen egészségügyi miniszter, de ekkor is nemet mondott.

A WHO szakértőjeként 1994-től 2001-ig évente jelentős időt töltött Abu-Dhabiban, Kuvaitban és Bahreinben az arab országok fejlődési rendellenesség-regiszterének összeállításában segédkezve. 1996-tól a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet főigazgatója. Ezalatt elindított a nemzeti alaptanterv részeként egy családtervezési és szexuális felvilágosító programot, amit az 1998-as kormányváltás után leállítottak. Ugyanebben az évben Czeizel nyugdíjba vonult, és zsenik, híres művészek, tudósok életét kezdte el kutatni, és a tehetségek felismeréséről, gondozásáról írt könyveket.

2001-ben tagja volt annak az ENSZ-bizottságnak, amely Irakban vizsgálta ki az öbölháborúban alkalmazott uránlövedékek okozta genetikai rendellenességeket; erre azonban nem találtak bizonyítékot.
A Czeizel-ügy

Czeizel 1990-ben Csehák Judit támogatásával indított egy programot, amelyben a rendkívül elterjedt abortuszok számát akarták csökkenteni, és a nem kívánt gyereket hordó terhes nőket örökbefogadni kívánó párokkal hozták össze. A program nem volt túl sikeres, kb. 70 abortuszt tudtak így megelőzni. Ennek alapján vette fel vele a kapcsolatot az amerikai Gáti Mariann, aki amerikai pároknak közvetített örökbefogadandó (főleg cigány) gyerekeket. Négy ilyen kiutaztatásra került sor, mielőtt jogi aggodalmak miatt Czeizel családtervező központja kiszállt az ügyletből, amelyben a költségek fedezésére ötezer dollárt kapott.

1995-ben a rendőrség nyomozást indított ellene, emberkereskedelemmel (hivatalosan családi állás megváltoztatásával) vádolták, vagyis hogy pénzért gyerekeket közvetít külföldre. A bíróság első fokon bűnösnek találta és másfél év szabadságvesztésre ítélte, amit két évre felfüggesztettek. Végül hétéves pereskedés után másodfokon 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.[14][15]
Életműve

Czeizel Endre saját bevallása szerint öt teljesítményére volt büszke:

    a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (ma a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetben működik)
    a gyógyszerek fejlődési rendellenességeket okozó kóroki monitorának létrehozása (megszűnt)
    a genetikai tanácsadás megindítása
    a családtervezési szolgáltatások országos rendszere (megszűnt)
    a folsav magzatvédő hatásának felismerése (Európában Magyarországon az egyik legalacsonyabb az alkalmazása)

A 2000-es évek végére úgy érezte, hogy szinte mindent leromboltak, amin dolgozott, ahogyan mondta: 'öt várat építettem fel életemben, és ezek lényegében romokban hevernek".[16]
Szakmai előmenetele

    1966: az orvostudományok kandidátusa
    1978: az orvostudományok akadémiai doktora (MTA)
    címzetes egyetemi tanár, az ELTE humángenetikai doktori iskolájának vezetője[17]

Magánélete

Első feleségével, Gerőfi Judittal 1958. december 31-én kötött házasságot.[18] Három gyermekük született, Czeizel Gábor (*1961), színházi rendező, nyíltan vállalja homoszexualitását, Czeizel Balázs (*1962) vizuális művészetekkel foglalkozik, Czeizel Barbara pedig gyógypedagógus, aki korábban Fodor Gáborral, a Szabad Demokraták Szövetsége volt elnökével, korábbi oktatási miniszterrel, a Magyar Liberális Párt jelenlegi elnökével élt házasságban. Judit 1981-ben hunyt el. Második felesége Mécs Erzsébet, akivel közös gyermekük nem született.[19] 2001-ben ismerkedett meg a nála 43 évvel fiatalabb joghallgatóval, Dórával, akitől két gyermeke született, András (2006) és Fanni (2014).[18]
Halála
Sírja az Óbudai temetőben

2013 májusában leukémiát diagnosztizáltak nála. Betegsége alatt az addig magát ateistának valló Czeizel visszatért eredeti katolikus hitéhez. Világnézetének megváltozásáról 2014-ben nyilatkozott az origo.hu hírportálnak.[20] Két kemoterápiás kezelés és egy csontvelő-átültetés után 2015. augusztus 10-én, hétfő hajnalban hunyt el, életének 81. évében. 2015. szeptember 11-én kísérték utolsó útjára az Óbudai temetőben.[21] Sírja a 30-III-0-7 parcellában található.
Főbb művei
Magyarul

    Czeizel Endre–Dénes János–Szabó Lajos: Veleszületett rendellenességek; Medicina, Bp., 1973
    Czeizel Endre–Magyar Pál: A születendő gyermek védelmében. Útmutató a minőségi családtervezéshez; Medicina, Bp., 1974
    Az emberi öröklődés; Gondolat, Bp., 1976
    Az öröklődés titkai; RTV-Minerva, Bp., 1976
    Születésünk titkai; RTV-Minerva, Bp., 1977
    A gyermekvárás felelőssége. Képes útmutató a családtervezéshez; Medicina, Bp., 1977
    Genetika és társadalom; Magvető, Bp., 1977 (Gyorsuló idő)
    Az orvos-genetikus szemével (1980)
    Genetikai tanácsadás. Elmélet és módszer; Medicina, Bp., 1981 (Aesculap)
    Az emberi öröklődés; 2. jav. kiad.; Akadémiai, Bp., 1983
    Egy orvosgenetikus etikai gondjai (1983)
    Jövőnk titkai; RTV-Minerva, Bp., 1984
    Az érték bennünk van (1984)
    Az egészséges utódokért. Az optimális családtervezés; Kossuth–MNOT, Bp., 1986
    Genetikai tanácsadás. Gyakori rendellenességek és betegségek; Medicina, Bp., 1987 (Aesculap)
    "Az élet él és élni akar". Egészséget mindenkinek!; RTV-Minerva, Bp., 1987
    A csókok átka (1989)
    A kivételes tehetség hasznáról és káráról. Tisztelgés Gruber Béla életműve előtt; Corvina, Bp., 1988 (Irisz)
    Ki viszi át a szerelmet? Felkészülés a családi életre. Tudnivalók és tanácsok 14-18 éves lányok és fiúk részére; előszó Csehák Judit; Háttér, Bp., 1989 (Háttér könyvek)
    A magyarság genetikája (1990, majd 2003)
    A zenei tehetség gyökerei. A Mahler Marcell Tehetséggondozó Alapítvány emlékkötete; szerk. Czeizel Endre, Batta András; Mahler Marcell Alapítvány–Arktisz, Bp., 1992
    Családfa. Honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk?; Kossuth, Bp., 1992
    Az érték – még mindig – bennünk van; Akadémiai, Bp., 1994
    Czeizel Endre–Czeizel Barbara: Hogyan segíthetek gyermekemen? Tanácsok különleges gyermekek szüleinek; Magyar Mediprint–Gondolat, Bp., 1995
    Czeizel Endre–Erős Erika: Számadás a tálentomról. A Karinthy család genetikai elemzése; Corvina, Bp., 1995
    Tájékoztató gyermeket tervező daganatos betegek számára; "Örökletes Ártalmak Társadalmi Megelőzése" Alapítvány–"Egészséges Ifjúságért" Alapítvány, Bp., 1995
    Felkészülés a családi életre; Corvina, Bp., 1996
    Az eufénika. A genetikai megelőzés új lehetősége; Balassi, Bp., 1996
    Optimális családtervezési szolgáltatás. Védőnők számára készített jegyzet; szerk. Czeizel Endre; Nevi–MAVE, Bp., 1997
    Sors és tehetség; Fitt Image–Minerva, Bp., 1997
    Szent-Györgyi Albert; Műszaki, Bp., 1997 (Magyar feltalálók, találmányok)
    Felkészülés a családi életre; 2. átdolg. kiad.; Corvina, Bp., 1998
    Költők, gének, titkok. A magyar költő géniuszok családfaelemzése; Galenus, Bp., 2000
    A végtaghiányos fejlődési rendellenességek okai és megelőzése; A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány, Bp., 2000
    Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? Magyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei; GMR Reklámügynökség, Bp., 2001
    Várandósgondozás a gyógyszertárban; Dictum–Magyar Gyógyszerészeti Társaság, Bp., 2001 (Bibliotheca pharmaceutica)
    A gének titkai (2001)
    Tudósok, gének, dilemmák. A magyar származású Nobel-díjasok családfaelemzése; közrem. Bárdossy Péter, Bodnár Mária, családfák rajz. Takátsné Papfalvy Edit; Galenus, Bp., 2002
    A magyarság genetikája; 2. korszerűsített kiad.; Galenus, Bp., 2003
    Sors és tehetség (2004)
    A Czeizel ügy. Pályám tükrében; Galenus, Bp., 2004
    Élet/leltár. A magzatok védelmében; közrem. Borus Judit; Arktisz, Bp., 2005
    Tudósok, gének, tanulságok. A magyar természettudós géniuszok családfaelemzése; közrem. Bárdossy Péter, Bodnár Mária; Galenus, Bp., 2006
    Festők, gének, szégyenek. Magyar festőművész-géniuszok családfaelemzése; Galenus, Bp., 2007
    A magyar festőművész-géniuszok sorsa (2009)
    Vogt Gábor–Kádasi Ľudovit Lajos–Czeizel Endre: A szem fejlődési rendellenességei. Magyarországi gyakoriságuk, genetikai és külső kórokaik, megelőzési lehetőségeik; Medicina, Bp., 2009
    Matematikusok, gének, rejtélyek. A magyar matematikus-géniuszok elemzése; közrem. Tusnády Gábor; Galenus, Bp., 2011
    A magyar költőgéniuszok sorsa (2012)[22]
    Medicinák (gyógyszerek és védőszerek) várandósság alatti alkalmazásának haszna és veszélye; Dictum, Bp., 2012
    Czeizel Endre–Bárdossy Péter: Kertész Imre és a sors. Mit adtak a magyar zsidó-géniuszok kultúránknak?; Galenus, Bp., 2014
    Zeneszerzők, gének, csodák; Galenus, Bp., 2014
    Czeizel Endre–Páskuné Kiss Judit: A tehetség definíciói, fajtái; Didakt, Debrecen, 2015
    Tehetség, talentum. Jó szerencse, semmi más?; Galenus, Bp., 2015
    Két életem, egy halálom. Orvoslásról, vádakról, szerelemről, halálról, életről; lejegyezte M. Kiss Csaba; XXI. Század, Bp., 2015

Angolul

677 publikáció, köztük

    Aetiological Studies of Isolated Common Congenital Abnormalities in Hungary (1985)
    Multiple Congenital Abnormalities (1988)
    The Right to be Born Healthy (1988)
    Genetics of the Hungarian population. Ethnic aspects, genetic markers, ecogenetics and disease spectrum; szerk. Czeizel Endre, Heide-G. Benkmann, H. Werner Goedde; Springer–Akadémiai, Berlin–Bp., 1991

Díjai, elismerései [23]

    SZOT-díj (1977)
    Ifjúsági díj (1987)
    Március 15-e Emlékérem (1987)
    Ifjúságért Érdemérem (1987)
    Fényes Elek-emlékérem (1988)
    Kiváló orvos (1988)
    Markusovszky-díj (1970, 1973)
    A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1995)
    Gyermekekért Díj (1996)
    Joseph P. Kennedy, Jr. Alapítvány díja (2000)
    A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2005)
    Hazám-díj (2011)
    Radnóti Miklós antirasszista díj (2012)
    Semmelweis-díj (2014)
    MSZP Közéleti Díj (2015)

 1.   12 Lépéses Programok
 2.    Private

A.A. Lépés Csoport

 1.   12 Lépéses Programok
 2.    Private

Anonim Szerencsejátékosok

 1.   12 Lépéses Programok
 2.    Private

Anonim Túlevők

 1.   12 Lépéses Programok
 2.    Private

Anonim Érzelemkényszeresek

 1.   12 Lépéses Programok
 2.    Private

Anonim Hozzátartozók

 1.   12 Lépéses Programok
 2.    Private

Anonim Szex és Szerelemfüggők

 1.   12 Lépéses Programok
 2.    Private

Anonim Drogfüggők

 1.   12 Lépéses Programok
 2.    Private

Anonim Alkoholisták

There is no page available on the site. Be the first to create it today!
Unable to load tooltip content.