Dr. Bob és a derék öregfiúk pdf

 

Az 1977. áprilisi Általános Szolgálati Konferencia jóváhagyása után kezdődött meg ennek a könyvnek az előkészítése. Eredetileg a két társalapító közös életrajza volt tervbe véve. Ez azonban kivitelezhetetlennek bizonyult, és nyilvánvalóan dr. Bob életrajzát kellett megírni Bill W.-é előtt.

Dr. Bob teljes gyermek- és ifjúkora a XIX. század végére esett. Ennek a korai periódusnak néhány hónapjáról és évéről a legalaposabb kutatás is mindössze egy-két ember hiányos beszámolójával szolgálhat. Noha ezek csak hétköznapi visszaemlékezések, segítségükkel futó pillantást vethetünk annak az embernek a karakterére, aki később segített létrehozni az Anonim Alkoholisták Közösségét.

 

Dr. Bob felnőtt éveinek anyaga sokkal gazdagabb – akár aktív, akár felépült alkoholista időszakát vizsgáljuk. A kutatási munka nyomán a könyv természetszerűleg kinőtte az életrajz kereteit, és az amerikai Közép-Nyugat korai A.A.-jának emlékiratává vált. Társalapítónk ugyanabban a cipőben járt, mint bármely más A.A.-tag: a Közösség nélkül élete csak egy tragikus végű, rövid történet lett volna.

 

Mind a személyes, mind a bővebb történet kisebb részt az A.A. Általános Szolgálati Irodája New York-i archívumában fellelhető irodalomból és anyagokból, nagyobbrészt a rokonokkal, dr. Bob barátaival és ismerőseivel, valamint a Középnyugat korai A.A.-tagjaival folytatott négyszemközti beszélgetések során nyert információkból állt össze. A beszélgetések helyszíne nemcsak Ohio és dr. Bob szűkebb pátriája, Vermont, hanem Kalifornia, Washington környéke, Florida, Észak-Karolina, New York és Texas volt.

 

Olvasás:

 

Új EPUB verzió:

 

Dr. Bob és a derék öregfiúk pdf

 

Régi PDF verzió: