Eljutottunk a Hitre - Anonim Alkoholisták

  

Öt évi komoly munka van e könyv mögött, miután egy A.A.-tag rámutatott szükségességére. A Névtelen Alkoholisták programja, mint „spirituális” program, sok újonc számára talány, mert sokan „vallásosat” értenek „spirituális” alatt.

De ahogy társalapítónk, Dr. Bob írta, „Minket nem köt semmi hittétel.... Szervezetünkön belül sok vélemény megfér.” Az „Eljutottunk a hitre...”1 című könyv különféle meggyőződések gazdag tárházából merít, melyet a „saját meggyőződésünk szerinti Isten...” kifejezés fejez ki. Az anyag túlnyomó része e könyv részére íródott az Általános Szolgálati Iroda felhívására. A történetek vagy rövid beszámolók származási helye mutatja, milyen széleskörű volt a téma iránti érdeklődés. Testvériségünk mindenkinek hálás, aki vette a fáradságot, hogy lelki „utazását” írásba foglalja, akár helyet kapott e könyvben, akár nem. Ilyen széleskörű válasz nélkül nem tudtunk volna reprezentatív szemelvényeket nyújtani. Eredetileg társalapítónk, Bill W. tervezte az előszó megírását. Ezt tekintetbe véve, minden témakör elején Bill szavait idézzük „As Bill Sees It” című könyvéből.

Eljutottunk a Hitre

Az A.A.3 spirituális program és életmód. Már az Első Lépés4 kezdete - „Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben” - tulajdonképpen
lelki élmény. Az A.A.-tagnak nemcsak fizikai erejére kell támaszkodnia.


Minden emberi erőre szüksége van, hogy meghallja az üzenetet, gondolkozzék rajta, megvizsgálja, felismerje, beismerje és elfogadja múltját. Mindez szellemi tevékenység, ami lelki funkció. Igaz, vak hittel kezdtem, de a program igaz voltát bizonyítja az, hogy beválik. Hittem azoknak, akik azt állították, hogy alkoholizmusban szenvednek, de az A.A. segítségével ma élvezik a józanságot. Az igazság előttem volt, hogy lássam. De hamarosan saját tapasztalatból is megismertem ezt az igazságot. Nemcsak megszabadultam

 

Olvasás:

 

Új EPUB verzió:

 

 

Régi PDF verzió: