A támogatott lakhatást biztosító Félutas Programunk célja olyan talpra állt

szenvedélybetegek segítése, akik félúton járnak a társadalomba való reintegrálódás

felé. A programba jelentkezőknek védett környezetet nyújtunk, ami egyrészt

lakhatásban való segítséget, másrészt terápiás támogatást jelent. A program

segíti a klienseink megerősödését mentális, pszichés és szociális területeken

egyaránt.

 

Kik jelentkezhetnek?

A Válaszút Misszió Félutas Programja:

 

 • Elsősorban olyan szenvedélybeteg férfiaknak szól, akik valamelyik

drogrehabilitációs intézményben vettek részt bentlakásos terápián, és józanságukat

továbbra is őrizni szeretnék, és a továbblépéshez kérnek segítséget.

 • Másodsorban olyan szenvedélybetegek igényelhetik az ellátást, akik csak részben

vagy egyáltalán nem végeztek bentlakásos terápiát, a józanságukat azonban őrzik,

és a többi kritériumnak is megfelelnek (lásd alább).

 

Hogyan jelentkezhetsz a programba?

 

Ha jelentkezni szeretnél a Félutas programba, akkor a szándékodat a mindenkori 

félutas felelősnek kell jelezni írásban (benyújtani egy kérelmet, illetve

motivációs levelet, ami tartalmazza a felvételi kérelmed okát és az elérhetőségeidet).

 

Ezt követően egy személyes találkozó keretében alkalmad lesz megbeszélni a

beköltözésed feltételeit és pontos menetét.

A beköltözésed időpontjáig ezután már folyamatosan részt kell venned az iroda

utógondozói programjában (csoport és egyéni konzultációk). Ha bentlakásos

drogterápiában

vettél részt, és onnan szeretnél a Félutas Programba bekerülni, akkor mentori

ajánlást is kérünk, és ebben az esetben – ha van hely és a többi feltételnek is

eleget teszel – a bekötözésed előtt nem kell részt venned a programjainkon.

 

Akik nem bentlakásos terápiáról érkeznek, a következő feltételeket kell teljesíteniük

a próbaidő ideje alatt:

 

 • Heti egy konzultáció a félutas felelőssel, vagy egy kijelölt személlyel
 • Hetente részvétel a Függő-híd csoporton
 • És heti egy egyéb közösségi program, amit a Válaszút szervez vagy támogat, pl.

áhítat, gyülekezet, önismereti csoport, NA stb.

 

A próbaidő letelte után, még a beköltözés előtt egy felvételi beszélgetésre

is sor kerül, ahol jelen van a mindenkori félutas felelős, legalább még egy

munkatárs, valamint legalább egy félutas lakó. Ezt követően születik meg a

beköltözésre vonatkozó döntés. Amennyiben felvételt nyersz, egy megállapodást

kötsz a Válaszút Misszióval, amelyben elfogadod a program feltételeit és

házirendjét (lásd a csatolt fájlban). Az absztinencia a jelentkezés pillanatától

kezdve szigorú feltétel mind a próbaidő, mind a Félutas Programban való részvétel

alatt.

 

Milyen feltételeknek kell megfelelni a program ideje alatt?

 

A bentlakás ideje alatt a következő feltételeket kell teljesíted:

 • A havi hozzájárulási díjat a tárgyhó 10-ig befizetni,
 • Az előírt min. 5.000 Ft előtakarékossági összeget befizetni,
 • Kéthetente egy konzultáció a félutas felelőssel,
 • Hetente a Függő-híd csoporton részvétel,
 • Lakógyűlésen részvétel (a szervezés üteme szerint),
 • Hetente egy egyéb közösségi program, amit a Válaszút szervez vagy támogat,

pl. áhítat, gyülekezet, önismereti csoport, NA stb.,

 • Valamint a házirend pontjainak betartása.

 

Milyen körülmények következtében szűnik meg a szerződésed velünk?

 

A szerződést érvénytelennek vagy megszűntnek tekinthetjük, amennyiben:

 

 • A szerződésed időtartalma lejárt, és azt nem kívánod meghosszabbítani, vagy
 • Ha bármelyikünk részéről szerződésszegés történt.

 

A szerződés lejártával vagy a részedről történt házirendsértés esetén azonnali

kiköltözésre vagy felszólítható minden körülménytől függetlenül. A kiköltözésre

való felszólítást követően vissza kell adnod a kulcsokat a félutas felelősnek

vagy egy általa megbízott helyettesnek.

Amennyiben szükséges, a Misszió legfeljebb két hétig vállalja az esetlegesen

hátramaradt

csomagok/ingóságok megőrzését.