A pár- és családterápiás ellátás keretében könnyebben kifejleszthető a változási motiváció. Tisztázhatóak a családi szerepek és felelősségek, hogy hogyan kell „jól szeretni”. Feltárható a szenvedélybetegség mibenléte, ezáltal nő a beteg elfogadottsága, csökken a bűnbak-szerep jelentősége, kimozdítható az önsajnálatból. Az érzések és a kapcsolati szükségletek felvállalhatóvá válnak, ezáltal fontos erőforrások nyílnak meg. Feldolgozhatóak a családi traumák és sérülések, helyreállítható a bizalom. A családi működés magasabb szintje valósítható meg: élhető szabályok, kölcsönös törődés, nyílt kommunikáció, vállalható igények és szükségletek – ezek az absztinencia fenntartásához nélkülözhetetlenek!

 

A visszaesés-megelőzésben a családi kapcsolatok rendezésének szintén kiemelt szerepe van, hiszen a régi (gyakran destruktív) kapcsolati minták a régi reakciókat váltják ki. Megfigyeléseink szerint a visszaeséshez nagyon magas százalékban járul hozzá a párkapcsolatban tapasztalt stressz és/vagy kudarc – ebben speciális, a kötődési sajátosságokra fókuszáló módszerrel (Érzelmekre Fókuszáló Párterápia, ÉFT) tudunk segíteni.

 

A családterápia elkezdhető a szenvedélybeteg jelenléte nélkül is, és folytatható akkor is, ha a beteg rehabilitációs intézeti ellátásban részesül.

 

Tizenéves drogfogyasztók esetén a családterápia a segítés elsődleges eszköze. Még a rosszul működő, esetleg hiányos család is hatalmas, nélkülözhetetlen erőforrás! Kutatások igazolják, hogy azok a betegek, akik családjukkal együtt részesülnek ellátásban, hosszabb ideig maradnak terápiában, és ritkábban esnek vissza.