Orientáció – 1 hét

 • beilleszkedés

 

Próbaidő – 1 hét

 • megbízhatóság, szavahihetőség

 • személyes higiénia

 • szobarend

 • csoportokon való pontos megjelenés

 • tanulási készség

 • együttműködési készség

 • a program megismerése, elfogadása

 • a ház értékrendjének tiszteletben tartása

 

I. fázis – 2 hónap

 • objektív önreflexió

 • kezdeményezőkészség

 • megfelelő önkifejezés

 • aktív részvétel

 • fegyelmezettség

 • következetesség

 • megbízhatóság, szavahihetőség

 • tetterősség, lelkesedés

 • csoportos tevékenységre való készség

 • szerevezett tevékenység előkészítésére való készség

 • szervezett tevékenységre való készség

 • konfliktus kezelésére való készség

 • segítségkérés képessége

 • önismeret

 • tanultak alkalmazására való képesség

 • felügyelet elfogadásának képessége

 

II. fázis – 2 hónap

 • objektivitás

 • empátia

 • önkifejezés

 • aktív részvétel

 • bátorítás képessége

 • megfontoltság és fegyelmezettség képessége

 • következetesség

 • megbízhatóság, szavahihetőség

 • tetterősség, lelkesedés

 • problémamegoldó, döntéshozó képesség

 • csoportos tevékenység végzésére való készség

 • szervezett tevékenység előkészítése

 • szervezett tevékenység végzése

 • konfliktusfeloldásra való képesség

 • segítségkérés képessége

 • önismeret

 • tanultak alkalmazása

 

III. fázis – 2 hónap

 • objektivitás

 • empátia

 • bátorítás képessége

 • problémamegoldás, döntéshozás képessége

 • szervezett tevékenységek előkészítése, végzése

 • reális utógondozási célok kitűzése

 • társadalmi beilleszkedés képessége

 

Kiléptető fázis / utógondozás / támogatott lakhatás