MRE KIMM TINIREHAB

 
CÍMÜNK:

2465 Ráckeresztúr,

Madách u 6.

 

TELEFON:

+36-30/182-0824.

 

E-MAIL CÍM:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KÖZÖSSÉG:
 

Küldetésünk, hogy a függőségek rabságában szenvedőknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük őket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve őket életüknek eme nehéz szakaszán.

 

 

No ratings yet. Be the first to rate!

 

2020.július.01-én nyolc hónappal és nyolc nappal ez előtt érkeztem a házba. Terápia előtt az
életem nagyon viharossá vált a szétcsúszások és a rendőrségi ügyek miatt és rá jöttem és meg
ijedtem, hogy nagyon nem jó irányba haladok. A terápiám elején semmi elszántságom és
betegség tudatom sem volt, de az első 2 hónap után elhatároztam, magam hogy elvégzem a terápiát és normális tiszta életem legyen.

 

A beilleszkedéssel semmi bajom nem volt. Meg találtam mindenkivel a közös hangot és alázatos voltam a társaim, a mentorok és a ház szabályai felé. Nehéz volt le küzdeni a szorongást, a bátortalanságot és a bizonytalanságot. Amivel a mai napig küzdök az a diszlexia és a hangos olvasás és ezért is nehezen szólalok fel sok ember elött. Ezeken a dolgokon mára sikerült változtatnom. Hálás vagyok a türelemért és a bátoritásért ezek sokat segítettek. Ez a nyár maradandó emlékeket hagyott bennem. Új volt számomra hogy ilyen dolgokat élhetek meg a rehabon és tisztán. A kenutáborhoz és a csendeshéthez nagyon vidám emlékek kötnek, olyan dolgok amira nagyon sokáig emlékezni fogok. Ezek az emlékek után megéreztem, hogy ez tényleg különleges hely és itt tényleg emberek gyógyulnak és épülnek fel, és rettenetesen hálás vagyok, hogy nem máshova sodort az élet. Ami félelem volt bennem, hogy nem fogadnak el és nem lesz elég elszántságom és kitartásom, de ez mostanra teljesen meg cáfolódott. Az első pár hónapban fura volt számomra hogy nem vagyok egyedül es mindig társaságban vagyok, és bármit elmondhatok. Foglalkoztam a múltammal és sikerült megértenem hogyan jutottam el idáig. Amivel sokat foglalkoztam, hogy felismerjem az érzéseim és tudjam azokat kezelni. Második fázistól könnyebb volt az itt lét kevesebb, de felelősség teljesebb feladatokat kaptam.amit sokat tudtam gyakorolni az a határozottságot, megbízhatóságot és a példamutatást. A második fázistól kezdtem érezni, hogy teljes tagja vagyok a közösségnek és ez nagy lendületet adott. Kezdtem látni magamon a változást és rengeteg pozitív meg erősitést kaptam rá. De nem ment könnyen a változás. A rengeteg sikerélmeny és a kaland újra és újra meg is nagyon erősítettek a közös túrák, a velencei tó körbe biciklizés, csapatjátékok és a mély beszélgetések a társaimmal. Ilyenkor érzem azt, hogy tartozom valahová, akik támogatnak és segítenek. Nagy küzdelmet okozott az egész terápián az a hangulatingadozások. Sok nehéz percet és napot okozott. Amit ki szeretnék emelni az az öreg iroda. Abból sok határozottságot, ön érvényesítést, segítségnyújtást és bátoritást tudtam kivenni. Próbáltam komolyan venni és példát mutatni több kevés sikerrel. Ez az egy hónap adta nekem a legtöbbet.

 

Amiben úgy gondolom sokat tudtam változni az ittlétem során. Ami számomra a legfontosabb az a határozottság, felelősség vállalás, megbízhatóság és az érzelem felismerése és kimondása. Sokat fejlődött bennem az elfogadás és a békesség ima meg értése és alkalmazása. Alázatot tanultam a betegségemmel és az élettel szemben. Nagy átlépés volt nekem az a kommunikáció az asszertív közlésforma, a megfelelő önkifejezés és az érdekérvényesítés. A szervezetem meg erősödött és fizikálisan is rendbe tudtam magam hozni. Sok önismeretet kaptam, de ezzel még kint szeretném folytatni. Meg tanultam kereteket állitani és céltudatos lenni, ami az egész életemből hiányzott. Ez a nyolc hónap meg mutatta nekem, hogy kell normális életet élnem és minden itt tanultat kamatoztatni fogom, hogy zökkenő mentes életem legyen. Elmondhatatlanul hálás vagyok a háznak mindenért, amit kaptam és a mentoroknak, hogy tereltek az utamon és a társaimnak hogy őszinte tükröt tartottak elém és elfogadtak úgy, ahogy vagyok és segítettek változni. Köszönok minden bátoritást és szeretetet, ezt soha nem felejtem el.

 

Minden társamnak sok tartást és sikeres terápiát kívánok és higgyetek magatokban és hiányozni fogtok. A mentoroknak is kitartást és eredményes munkát kívánok!

 

Attila 17

2021.márcus.09
Ráckeresztúr

 

No ratings yet. Be the first to rate!

 

Orientáció – 1 hét

 • beilleszkedés

 

Próbaidő – 1 hét

 • megbízhatóság, szavahihetőség

 • személyes higiénia

 • szobarend

 • csoportokon való pontos megjelenés

 • tanulási készség

 • együttműködési készség

 • a program megismerése, elfogadása

 • a ház értékrendjének tiszteletben tartása

 

I. fázis – 2 hónap

 • objektív önreflexió

 • kezdeményezőkészség

 • megfelelő önkifejezés

 • aktív részvétel

 • fegyelmezettség

 • következetesség

 • megbízhatóság, szavahihetőség

 • tetterősség, lelkesedés

 • csoportos tevékenységre való készség

 • szerevezett tevékenység előkészítésére való készség

 • szervezett tevékenységre való készség

 • konfliktus kezelésére való készség

 • segítségkérés képessége

 • önismeret

 • tanultak alkalmazására való képesség

 • felügyelet elfogadásának képessége

 

II. fázis – 2 hónap

 • objektivitás

 • empátia

 • önkifejezés

 • aktív részvétel

 • bátorítás képessége

 • megfontoltság és fegyelmezettség képessége

 • következetesség

 • megbízhatóság, szavahihetőség

 • tetterősség, lelkesedés

 • problémamegoldó, döntéshozó képesség

 • csoportos tevékenység végzésére való készség

 • szervezett tevékenység előkészítése

 • szervezett tevékenység végzése

 • konfliktusfeloldásra való képesség

 • segítségkérés képessége

 • önismeret

 • tanultak alkalmazása

 

III. fázis – 2 hónap

 • objektivitás

 • empátia

 • bátorítás képessége

 • problémamegoldás, döntéshozás képessége

 • szervezett tevékenységek előkészítése, végzése

 • reális utógondozási célok kitűzése

 • társadalmi beilleszkedés képessége

 

Kiléptető fázis / utógondozás / támogatott lakhatás

 

No ratings yet. Be the first to rate!

 

 

 

No ratings yet. Be the first to rate!

 

A drogterápiás otthon programja:

A ráckeresztúri otthon, magát drogmentes közösségként értelmezve, szakmai és emberi segítséget nyújt az oda jelentkezőknek. A lakók saját döntésük alapján – a munkatársi kör és a terápiás közösség támogatásával – szabadulhatnak meg szenvedélybetegségüktől. Célunk nemcsak drogmentes, de önhordozó, teljes értékű, szermentes életvezetés kialakítása. Munkatársaink segítő attitűdjének a rogersi nondirektivitás, a pozitív pszichológia megoldáskereső szemlélete és a keresztyén értékek megélése ad keretet. Legfőbb érték a szeretet, tisztelet, elfogadás, amit a stáb közvetít a lakóknak.

 

Önsegítő elemek

A szenvedélybeteg akkor gyógyul meg, ha önmagát sikerül meggyőznie – erről szól a kezelés, mi ebben segítünk neki.

 

A serdülőrészleg sajátosságai

A terápia a tinirészlegen a gyermek- és serdülőkori sajátosságok figyelembevételével zajlik. Itt a munkaterápia helyett tanoda jellegű oktatást folytatunk. Célunk az iskolai érdeklődés felkeltése, a kompetenciafejlesztés, a sikerélmény megtapasztalása és a reintegráció. Felvesszük a kapcsolatot a gondozottunk iskolájával, osztályfőnökével, igazgatójával, adott esetben tájékozódunk a vizsgakövetelményekről, és időt, lehetőséget, szaktanári segítséget adunk a felkészülésre. A vizsganapokon megszervezzük a vizsgára való eljutást. A tanórák mini csoportokban, vagy/és egyénileg párhuzamosan, csoportbontásban valósulnak meg a problémás serdülők kezelésének szakmai manuálja alapján. A mini csoportokban vizuális technikákkal, interaktív, játékos feladatok, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával dolgozunk.
A tanórák mellett naponta pszicho- és szocioterápiás foglalkozásokat (önismeret, művészetterápia, sport, kompetenciafejlesztés, relaxáció, imagináció, kreatív, visszaesés-megelőzés stb.) tartunk. Ébresztőtől lámpaoltásig folyamatosan csoportos, kiscsoportos, egyéni konzultációk, fejlesztések zajlanak, a szabadidő is irányított. Televízió az intézményben nincs. Az érzelmi nevelés kiegészítésére filmklubot szervezünk.
Rendszeresen tartunk hozzátartozó csoportot, amelyen információkat osztunk meg, tanácsadást, támogatást végzünk.

 

Kit tekintünk úgy, hogy lezárta a programot?

Azt, aki sikerrel elvégezte a terápiát, önreflexitásra képes, munkahelye (iskolája) és lakhatása megoldott, közvetlen hozzátartozóival lehetőség szerint hordozó viszonyt alakított ki, kapcsolatot talált a helyi gyülekezettel vagy más támogató környezettel.

 

Az utógondozás lehetőségei

A terápia befejeztével nem engedjük el gondozottaink kezét. A további kapcsolattartást, egyben a józanság megőrzését segíti a Függőhíd utógondozó csoport, melyet hetente tartunk Budapesten és Dunaújvárosban. Évente megszervezzük Ráckeresztúron az „Öregfiúk találkozóját”, amelyen szeretettel várunk minden absztinens volt lakónkat, természetesen a családjukkal együtt. Végzett klienseink gyakran visszalátogatnak hozzánk – akár feltöltődés, erőgyűjtés céljából –, ezenkívül zárt Facebook-csoportban, e-mailben és telefonon is tartjuk a kapcsolatot volt lakóinkkal.

 

Vissza a társadalomba: támogatott lakhatás szolgáltatás

A rehabilitációs otthonokban felépülők nagy része nem rendelkezik támogató családi háttérrel, emellett a legtöbben szerhasználó baráti kört hagynak eredeti lakóhelyükön – az oda való visszatérés növelné a visszaesés esélyét. A szenvedélybetegek reszocializácóját és visszaesésük megelőzését segíti a támogatott lakhatás szolgáltatás. Ez nem kizárólag anyagi támogatottságot jelent: a programot elvégzett lakók számára továbbra is biztosítja a védett segítői közeget és a terápiás hátteret. A szolgáltatás igénybevételének feltételei vannak, a lakóknak be kell tartaniuk bizonyos magatartási szabályokat. A stabil közösségi háttér és a rendezett életvitel hatására a kliensek lehetőséget kapnak újonnan elsajátított készségeik megszilárdítására, absztinenciájuk fenntartására.

Családkonzultációs és Továbbképző Központ
Ráckeresztúr, Dózsa Gy. u. 4.

A terápiás tevékenység mellett Ráckeresztúron Családkonzultációs és Továbbképző Központot működtetünk. A Dózsa Gy. u. 4.-ben található központban pedagógusoknak és a szociális szféra munkatársainak akkreditált drogprevenciós továbbképzést; valamint a szociális terület szakembereinek akkreditált Portage képzést kínálunk, amelyen az otthonunkban is alkalmazott kanadai gyökerű fejlesztő életprogram terápiás manuálja sajátítható el.

 

Drogmissziós kapcsolatok

Szoros szakmai kapcsolatban állunk a Református Drogmisszió többi intézményével: a drogprevenciós szolgálatot folytató Tisztás Közösségi Hellyel, az alkohol- és drogmentes ADNA Caféval Budapesten, és az elő- és utógondozást a fővárosban végző Válaszút Misszióval, illetve a dunaújvárosi Újváros Drogambulanciával.

Küldetésünk, hogy a függőségek rabságában szenvedőknek megmutassuk: a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük őket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve őket életüknek eme nehéz szakaszán.

 

Küldetésünk:

A jelenlegi magyarországi helyzet szerint a 11-18 éves korú kábítószer-problémákkal küzdő korosztály részére az ellátórendszer egyáltalán nem biztosít magas küszöbű, bentlakásos ellátást. Magyarországon az utóbbi években növekvő tendenciát mutatott a 18 év alatti fiatalok kábítószer problémáinak száma. Célunk, a fiataloknál a pedagógiai programra építeni a terápiát, sokkal szorosabb támogató (mentor) jelenlét mellett. Az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy drogfüggők esetében az első kábítószer-használat egyre inkább eltolódott az alacsonyabb életkorok felé, egyre több a 11-18 éves. A programban részt vevő fiatalkorúak terápiájuk sikeressége esetén ismét a társadalom hasznos tagjává válnak. Mivel esetükben korai beavatkozásról van szó, jelentősen nőhet a kezelés hatékonysága és eredményessége. A program célja és feladata

Célunk a deviáns, szerfogyasztó (alkohol, kábítószer, játék, stb.), az iskolai tanulmányait hanyagoló, vagy túlzott iskolai hiányzások miatt eltanácsolt  fiatalok támogatása. Szeretnénk segíteni abban, hogy a fiatalok megtalálhassák útjukat egy boldog fiatal felnőtt léthez.

 

A terápiás kezelés időtartama

A terápiás időszakot személyre szabottan, a próbaidő után, a szakmai team ajánlja meg.

Időtartama 3 – 12 hónap lehet. A terápiás időtartam az iskolai évet figyelembe véve, a családi támogató hálózatot és az addikció (függőség) súlyosságát figyelembe véve kerül megállapításra.

 

Munkatársak

Felkészült, elhivatott, szeretni tudó és részben saját élménnyel is rendelkező jól képzett szakemberek, akik hivatásukként értelmezik munkájukat.

 

Ellátási terület

Országosan ellátják az érintett fiatalokat.

 

Programok

 • Drog- és alkoholmentes környezetben teljes ellátás, napi háromszori étkezés, háromágyas szobákban történő elhelyezés
 • A meglevő készségek feltárása és erősítése
 • Stresszkezelés, szorongáscsökkentés és -oldás
 • Asszertivitás és konfliktuskezelés
 • Kommunikáció fejlesztése
 • Tanulási készségek fejlesztése
 • Szabadidő hasznos eltöltése
 • Új, harmonikusabb családi dinamika megteremtése, szülői vagy hozzátartozói konzultáció
 • Családterápia
 • Önállóság és felelősségvállalás
 • Sport
 • Keresztyén hit lehetőségének megélése
 • Élményterápiás foglalkozások
 • Művészetterápia
 • Zeneterápia
 • Önismeret
 • Oktatási szolgáltatások
 • Egyéni esetkezelővel konzultációk
 • Közösségi és csoportos terápiás eszközök
 • Utógondozás (visszaesés megelőzése)

 

No ratings yet. Be the first to rate!