Országos ill. Kárpát medencei gyermek és ifjúság addiktológiai segítő hálózat kialakítása, és szakmai felügyelete. A gyermekek és az ifjúság megsegítése, egészségügyi ártalmak megelőzése és érdekképviselete.

 

Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében – a rendelkezésére álló anyagi forrásokkal, támogatásokkal arányban, fokozatosan – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

Képzéseket /akkreditált képzéseket/ végez, ezen belül a fenti területekre szakemberképzést, szülői támogató tréningeket és egyéb képzéseket szervez.

 

  • Gyermek és serdülő addiktológiai ellátásokat biztosít
  • Komplex Drogprevenciós Program
  • Mentálhigiénés és szociális segítséget nyújt családok számára
  • Ifjúsági kompetenciafejlesztést végez, ezen belül szakköröket szervez, művészeti tevékenységek (előadóművészet, alkotóművészet, képzőművészet, cirkuszművészet, stb.) végzéséhez feltételek biztosít, tehetséggondozást végez (egészséges és kettős különlegességű tehetségek részére) korrepetálást, felvételi felkészítést végez, pályaorientációs tanácsadást biztosít, a problémákkal való megküzdési képességek és szociális kompetenciák fejlesztése érdekében foglalkozásokat szervez, konfliktuskezelést segítő foglalkozásokat szervez.
  • Mentálhigiénés tevékenységeket végez, ezen belül segítő beszélgetéseket, lelkigondozást, kognitív önismereti csoport, egyéni- és csoportos életvezetési tanácsadást, párkapcsolati konzultációt, családterápiát, kortárssegítő tevékenységeket és kortárssegítők képzését, önsegítő csoportokat, fiatalok családtagjainak mentálhigiénés fejlesztését végzi, viselkedési és kémiai függőségek kezeléséhez segítséget nyújt.
  • Egészségfejlesztési tevékenységet végez, ezen belül egészségre nevelő- és prevenciós programokat szervez.
  • Prevenciós és ártalomcsökkentő tevékenységet végez, ezen belül az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken kívül és belül megvalósuló prevenciós programokat
  • Szabadidős és alternatív tevékenységeket szervez, ezen belül sportprogramokat (küzdősportok, harcművészetek, amatőr­ és versenysportok, diáksport, sport programok, egyéb sporttevékenység), túrákat, táborokat, szakköröket, művészeti csoportokat, kirándulásokat, rekreációs tevékenységeket szervez, nyelvoktatást végez, kulturális rendezvényeket szervez, segíti a közösségi életet, hittanoktatást, ismeretterjesztést, környezetvédelmi projekteket szervez, ifjúsági információs irodát hoz létre.

 

Tesszük mindezt elsősorban pedagógusoknak, szakembereknek, szülőknek, hozzátartozóknak és érintett vagy veszélyeztetett gyermekeknek, fiataloknak.

Az alapítvány nyitott, és országosan működő.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.