Eljutottunk a Hitre

  • Ötévi komoly munka van e könyv mögött, miután egy A.A.-tag rámutatott szükségességére. Az Anonim Alkoholisták programja mint „spirituális" program sok újonc számára talány, mert sokan „vallásosat" értenek „spirituális" alatt. De ahogy társalapítónk, Dr. Bob írta: „Minket nem köt semmi hittétel... Szervezetünkön belül sok vélemény megfér." Az „Eljutottunk a hitre.. ." című könyv különféle meggyőződések gazdag tárházából merít, melyet a saját meggyőződésünk szerinti Isten..." kifejezés fejez ki. Az anyag túlnyomó része e könyv részére íródott az Általános Szolgálati Iroda felhívására.
Elolvasom

12 Lépés 12 Hagyomány

  • Közös boldogulásunk álljon az első helyen, személyes felépülésünk az A.A. egységétől függ. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy szerető Isten –, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók. Az A.A.-tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya. Legyen minden csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más csoportokat, vagy az A.A. egészét érintik. Minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő alkoholistához.

Bill így látja

  • A jelen kötet több száz idézetet tartalmaz irodalmunkból, melyek az A.A. életstílusának szinte minden vonatkozását érintik. Úgy érezzük, hogy ez az anyag segítheti az egyént elmélkedésében, a csoportokat pedig eszmecseréjükben, és irodalmunk kiterjedtebb tanulmányozásához vezethet. Az elmúlt huszonöt év folyamán abban a kiváltságban részesültem, hogy megírhattam a következő A.A.-könyveket: az összekötő és bevezető szöveget a Névtelen Alkoholistákhoz, a Tizenkét Lépést és Tizenkét Hagyomány, Az A.A. felnőtt korba lép és a A Világszolgálat tizenkét elve c. kiadványokat.

Napi Elmélkedések

  • Minden napra az aktuális gondolat nyílik meg, idézettel, és egy-egy gondolattal. Elmélkedések könyve, melyet A.A. tagok írtak A.A. tagoknak. A napi meditáció összhangban van havi szinten a 12 lépéssel és a 12 hagyománnyal. (Tehát pl. májusban az 5. lépés és az 5, hagyomány a vezérfonal)
 
 
 
 
 
Elolvasom

Nagy Nagykönyv

  • Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT MAGYAR NYELVŰ KIADÁS A könyv, amelyet kezében tart, először 1939-ben jelent meg. Az A.A.*-nak akkor kb. 100 tagja volt. A könyvet azóta 27 nyelvre fordították le. Hála és köszönet érte!
 
 
 
 
 

Józan Élet

  • "Maradj józan!" - tanácsolták nekünk, és mi sértve éreztük magunkat, amikor ezt először meghallottuk. Főleg, ha még az "élj józanul" - szavak is elhangzottak! Igaz, sokat ittunk, de többségünk soha nem érezte magát részegnek, és biztosak voltunk benne, hogy nem is látszunk annak. Legtöbben soha nem tántorogtunk, nem estünk el és nem dadogtunk. Sokan mások nem randalíroztak, nem mulasztottak munkából, nem volt balesetük, és biztos, hogy soha nem kerültek kórházba vagy börtönbe részegség miatt.

Dr. Bob és a derék öregfiúk

  • Az 1977. áprilisi Általános Szolgálati Konferencia jóváhagyása után kezdődött meg ennek a könyvnek az előkészítése. Eredetileg a két társalapító közös életrajza volt tervbe véve. Ez azonban kivitelezhetetlennek bizonyult, és nyilvánvalóan dr. Bob életrajzát kellett megírni Bill W.-é előtt.