Details
Popper Péter (Budapest, 1933. november 19. – Budapest, 2010. április 16. Pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológu...

Popper Péter

(Budapest, 1933. november 19. – Budapest, 2010. április 16.

Pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár, író.

Évtizedekig hazánk egyik legnépszerűbb pszichológusa, könyveivel, előadásaival, tanácsaival az újságokban, a rádióadásokban, a televízióban segített az embereknek a mindennapok lelki gondjainak megoldásában, eligazodni a gyermeknevelésben.
TartalomjegyzékKutatási területe

Kutatási területei a pszichoterápia, társadalmi beilleszkedési zavarok, valláspszichológia és a fiatalkori bűnözés voltak.

1952-ben érettségizett a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, ahová 1944-től járt.

Anyai nagyapja Mandel Sámuel ercsi, apostagi és budapesti rabbi volt. Édesapja a szovjet-magyar Maszolaj vezetője volt.

Felsőfokú tanulmányait Budapesten folytatta a Lenin Intézetben. Itt államvizsgázott a filozófia szak elvégzése után 1957-ben.

1956-ban a forradalmat antiszemita provokációnak tartotta, ezért gépfegyverrel védte az MDP V. kerületi székházát, amiért kitüntetést kapott.

Filozófia-szakos középiskolai tanári oklevelével a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tudott elhelyezkedni tanulmányi osztály ügyintézői állásban (1957–1958), majd a Fiatalkorúak Átmeneti Nevelőintézetének pszichológusa lett (1958–1960). 1960-ban felvették az ELTE Jogi Karának Büntetőjogi Tanszékére aspiránsnak, majd 1963-tól a SOTE I. sz. Gyermekklinikáján tudományos munkatárs, majd tudományos főmunkatárs (1967–1980) beosztásba került.

1969-ben érte el a kandidátusi fokozatot, a pszichológia tudományok kandidátusává nyilvánították. 1980-ban kinevezték docensnek, 1984-ben egyetemi tanárnak. A SOTE orvospszichológiai oktatási csoportjának vezetésével bízták meg, ezt a feladatot 1980-tól 1992-ig látta el.

"Professzor" fedőnéven a Kádár-korszak titkosszolgálatának dolgozott: elsősorban a galerik ellen fellépő ügynököknek és rendőröknek tartott kihallgatási technikákról oktatást, illetve szakértőként közreműködött egyes kihallgatásokban.

1992–1994 között az izraeli Bar Ilan Egyetem vendégprofesszora volt, hazaérkezve 1994–1996 között Horn Gyula miniszterelnök személyes tanácsadója lett.

1997-től a budapesti egyetemeken, főiskolákon (ELTE, MÚOSZ Újságíró Iskola, Színház és Filmművészeti Főiskola, Rabbiképző), illetve a Szegedi Tudományegyetemen[8] is tartott előadásokat, s konzultánsa volt a Láthatatlan Kollégiumnak.

Több tudományos tisztséget töltött be, szerkesztette a Magyar Pszichológiai Szemle című szakfolyóiratot (1974–1990); az MTA Pszichológiai Bizottság és a TMB[9] pszichológiai szakbizottság tagja volt; a Népjóléti Minisztérium Klinikai Pszichológiai Kollégiumának elnöke (1986–1994). A Nemzetközi Alkalmazott Pszichológiai Társaság választmányi bizottságának tagja volt.

Szabadidejében mindig szívesen foglalkozott szépirodalommal, maga is írt színdarabokat, amelyek közül hármat be is mutattak a nyolcvanas években.

Hosszú betegség után, 2010. április 16-án elhunyt, 20-án a Budapesti Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra, zsidó rítus szerint, annak ellenére, hogy életének utolsó harmadában sok más vallással is behatóan megismerkedett-foglalkozott (különösen a buddhizmus általános élőlény-szeretete hatott rá erősen), s ezek elemeiből saját, egyéni, magán-használatú vallást gyúrt össze, amelyről számtalanszor nyilatkozott a Magyar rádióban. Zsidó hitét azonban sohasem tagadta meg.

Művei

Kötetei magyarul

1989-ig

    A kriminális személyiségzavar kialakulása; Akadémiai, Bp., 1970
    Geréb György–Popper Péter: Bevezetés a pszichológiába; Tankönyvkiadó, Bp., 1970[11]
    Popper Péter–Láng György: Általános pszichológia; Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 1972
    Ranschburg Jenő–Popper Péter: Személyiségünk titkai. A televízió Hogy nálam különb legyen... sorozata; RTV-Minerva, Bp., 1978
    Színes pokol; Magvető, Bp., 1979 (Gyorsuló idő)
    A belső utak könyve; Magvető, Bp., 1981 (Gyorsuló idő)
    Az orvosi pszichológia alapkérdései; Orvostudományi Egyetem, Bp., 1983
    Rorschach-szótár. A Rorschach teszt gyakorlati kézikönyve; M. Vázsonyi Ibolya hagyatéka alapján összeáll. Popper Péter; Magyar Pszichológiai Társaság, Bp., 1985
    Lexikon a szerelemről; szerk. Popper Péter; Kossuth–MNOT, Bp., 1987

1990–1999

    A belső utak könyve; Saxum, Bp., 1990 (Az élet dolgai)
    Az orvosi pszichológia speciális kérdései; szerk. Popper Péter; SOTE, Bp., 1990
    Az önmagába térő ösvény; Szépirodalmi, Bp., 1990 (Zsebbe való kis könyvek)
    Belső utakon; Relaxa, Bp., 1991
    Hogyan öljük meg magunkat? Pszichosztorik. A hétköznapok lélektana, válogatott publicisztika; Relaxa Magyar-Német Innovációs Kft., Bp., 1991
    A jövő orvosai. Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990; szerk. Popper Péter; SOTE, Bp., 1991
    A pokol színei; Relaxa Magyar-Német Innovációs Kft., Bp., 1991
    Gyerekek, szülők, pszichológusok; szerk. Feuer Mária, Popper Péter; Akadémiai, Bp., 1992 (Pszichológiai műhely)
    Az Istennel sakkozás kockázata; Türelem Háza, Bp., 1995
    A freudizmus alkonya?; szerk. Popper Péter; Új Világ, Bp., 1996 (Európai füzetek)
    Hogyan öljük meg magunkat? Pszichosztorik; 2. átdolg. kiad.; Saxum, Bp., 1996
    Istenek órája; szerk., bev. riport Erdei Grünwald Mihály; Türelem Háza, Bp., 1996
    Freud, avagy A modern individuum felfedezése. Popper Péter, Paneth Gábor, Vikár György, Erényi Tibor írásai; Napvilág, Bp., 1997 (Akik nyomot hagytak a 20. századon)
    Peloni avagy Pilátus testamentuma; Türelem Háza, Bp., 1997
    Sajtópszichológia / Popper Péter: A lelki működések alapkérdései. Pszichológia újságírók számára / Garai László: Politikai és kulturális életünk szociálpszichológiája; MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia, Bp., 1998 (Sajtókönyvtár)
    Fáj-e meghalni? Mit tanítanak a halálról? Miben érdemes hinni?; Saxum, Bp., 1999 (Az élet dolgai)
    Hazugság nélkül; Saxum, Bp., 1999 (Az élet dolgai)
    Pilátus testamentuma; Saxum, Bp., 1999

2000–2009

    Felnőttnek lenni... A "létező" és a "készülő" ember; Saxum, Bp., 2000 (Az élet dolgai)
    A meghívott szenvedély. Férfiak és nők titkai nyomában; Saxum, Bp., 2000 (Az élet dolgai)
    Színes pokol. Lélektani tanulmány; Saxum, Bp., 2000 (Az élet dolgai)
    Út a tükrökön át. Izraeli napló és elmélkedések; Saxum, Bp., 2000
    Holdidő; Saxum, Bp., 2001
    Van ott valaki? A valláspszichológia néhány fontos kérdéséről; Saxum, Bp., 2001 (Az égre néző ember)
    666. A sátán a XXI. században. Modern ezoterikus tanítások a gonoszról és a sötét szurdokáról; Saxum, Bp., 2002 (Az égre néző ember)
    Lélek és gyógyítás. Kézikönyv pályakezdőknek, érdeklődőknek és kételkedőknek a pszichoterápia lehetőségeiről és határairól; Saxum, Bp., 2002 (Az élet dolgai)
    A tigris és a majom. Mihancsik Zsófia beszélget Popper Péterrel. Vallomások; Magyar Könyvklub, Bp., 2002
    Marton Frigyes–Popper Péter: Gázláng. Lágerfoglyok írásai; Saxum, Bp., 2003
    Mesterek. Beszélgetések a világról és a túlvilágról Müller Péterrel és Popper Péterrel; riporter Révai Gábor; Jonathan Miller Kft., Bp., 2003
    Ők – én vagyok. 33 legfontosabb könyvem; Saxum, Bp., 2003
    Az Írás. Az Ószövetség a Teremtés könyvétől Malakiás prófétáig; Saxum, Bp., 2004
    Az Írás. Az Újszövetség Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig; Saxum, Bp., 2004
    Dúl Antal–Balogh Béla–Popper Péter: Önismeret, emberismeret, világismeret; Saxum–InfoMed, Bp., 2004 (Az élet dolgai)
    Az önmagába térő ösvény; 5. kiad.; Saxum, Bp., 2004 (Az égre néző ember)
    "Részemről mondjunk mancsot". Vallomás a négylábúakról, akik nélkül elviselhetetlenül sivár lenne az élet; Saxum, Bp., 2004
    Popper Péter–Rihmer Zoltán–Tringer László: Rosszkedv, szomorúság, depresszió; Saxum, Bp., 2004 (Az élet dolgai)
    Bagdy Emőke–Belső Nóra–Popper Péter: Szeretet, szerelem, szexualitás; Saxum, Bp., 2004 (Az élet dolgai)
    Csernus Imre–Kígyós Éva–Popper Péter: Titok, elhallgatás, őszinteség; Saxum–InfoMed, Bp., 2004 (Az élet dolgai)
    Feldmár András–Popper Péter–Ranschburg Jenő: Végzet, sors, szabad akarat; Saxum–InfoMed, Bp., 2004 (Az élet dolgai)
    Domján László–Popper Péter–Váradi Tibor: Félelem, hit, gyógyulás; Saxum–Affarone Kft., Bp., 2005 (Az élet dolgai)
    Holdidő; 2. bőv. kiad.; Saxum, Bp., 2005
    Kinyílt az Ég? Profán verseskönyv; Saxum, Bp., 2005
    Lelkek és göröngyök. Pszichológiai írások; Saxum, Bp., 2005
    Haraszti László–Lux Elvira–Popper Péter: Magány és társ, féltékenység és hűség; Saxum–InfoMed, Bp., 2005 (Az élet dolgai)
    Mi az élet étterme? Popper Péter beszélgető szakácskönyve, kétségekkel fűszerezett étel- és életreceptjei az Ájurvéda ősi indiai hagyománya alapján, és néha vitatkozva vele; Jonathan Miller, Bp., 2005
    Bagdy Emőke–Daubner Béla–Popper Péter: Öröm, harmónia, boldogság; Saxum–InfoMed, Bp., 2005 (Az élet dolgai)
    Popper Péter–Ranschburg Jenő–Vekerdy Tamás: Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek; Saxum–Affarone Kft., Bp., 2005 (Az élet dolgai)
    Balogh Béla–Popper Péter: Mit tehetünk magunkért? Az ember belső lehetőségei; Saxum–Affarone Kft., Bp., 2005 (Az élet dolgai)
    Várj, amíg eljön az órád. Rekviem Indiáért; Saxum, Bp., 2005
    Csernus Imre–Mohás Lívia–Popper Péter: Egészséges egyén, beteg társadalom? A hamis illúziók biztonsága; Saxum–Affarone Kft., Bp., 2006 (Az élet dolgai)
    Egy illúzió halála. Keserű gyógykönyv gyanakvó fiataloknak és csalódott öregeknek; 2. kiad.; Saxum, Bp., 2006
    Fáj-e meghalni? Mit tanítanak a halálról? Miben érdemes hinni?; átdolg. kiad.; Saxum, Bp., 2006 (Az élet dolgai)
    Hazugság nélkül; átdolg. kiad.; Saxum, Bp., 2006 (Az élet dolgai)
    Kizökkent az idő. Drámaügyi mosolygások és mérgelődések; Saxum, Bp., 2006
    Csepeli György–Kígyós Éva–Popper Péter: Magára hagyott generációk. Fiatalok és öregek a XXI. században; Saxum–Affarone Kft., Bp., 2006 (Az élet dolgai)
    Váradi Tibor–Horváth Zoltán–Popper Péter: A megbetegítő lélek. Civilizációs betegségek; Saxum–Affarone Kft., Bp., 2006 (Az élet dolgai)
    Napidő. Húsz portré; Saxum, Bp., 2006
    Kígyós Éva–Kalo Jenő–Popper Péter: Önként vállalt vakság. Menekülés a hétköznapokba; Saxum–Affarone, Bp., 2006 (Az élet dolgai)
    Mireisz László–Popper Péter–F. Várkonyi Zsuzsa: Önzés és csalódás. A bennünk lakó árnyék; Saxum–Affarone Kft., Bp., 2006 (Az élet dolgai)
    Vallásalapítók. Ábrahám, Mózes, Buddha, Názáreti Jézus, Lao Ce, Konfucius, Mohamed és Luther sorsa és jelleme; Saxum, Bp., 2006
    Ingovány. A rejtőzködő lélek keresése; Saxum, Bp., 2007
    Pándy Mária–Ranschburg Jenő–Popper Péter: Láthatatlan ellenségek. Gyávaság, gyűlölet, erőszak; Saxum–Affarone, Bp., 2007 (Az élet dolgai)
    Praxis, avagy Angyalok a tű fokán. Vallomás a lelki gyógyító ritka diadaláról és gyakori bukásáról; Saxum, Bp., 2007
    A széthasadt kárpit. Írások a hitről és a vallásról; Saxum, Bp., 2007
    A tigris és a majom. Popper Péterrel beszélget Mihancsik Zsófia. 2001-2002, 2007; Saxum, Bp., 2007
    Út az istenektől Istenhez; Saxum, Bp., 2007 (Az égre néző ember)
    Kalo Jenő–Paulinyi Tamás–Popper Péter: Vezetnek vagy megvezetnek? Mesterek, tanítók, lelki vezetők ma; Saxum–Affarone Kft., Bp., 2007 (Az élet dolgai)
    Beszélgetések a világról és a túlvilágról Müller Péterrel és Popper Péterrel; riporter Révai Gábor; Corvina, Bp., 2008
    Ne menj a romok közé! A megszakadt kapcsolatok tragikuma; Saxum, Bp., 2008 (Az élet dolgai)
    A nem értés zűrzavara. Ezoterikus hiedelmek és téves tanítások; Saxum, Bp., 2008 (Az égre néző ember)
    A reggel és az este jógája. A nap belső csendjének és derűjének megteremtése. Jóga, meditáció, relaxáció; Saxum, Bp., 2008 + CD
    Lux Elvira–Popper Péter–Mohás Lívia: Empátia. Az emberi kapcsolatok érzékenysége; Saxum, Bp., 2009 (Az élet dolgai)
    Popper Péter–Ranschburg Jenő–Vekerdy Tamás: Az erőszak sodrásában; Saxum, Bp., 2009 (Az élet dolgai)
    Hordaléktalajon. Naplórészletek, versek, novellák és egyéb írások; Saxum, Bp., 2009
    Tűz a hegyen. 15 év után... A szerző kalandozásai Izraelben és önmagában; átdolg., bőv. kiad.; Saxum, Bp., 2009
    Válság és megújulás. Kívül és belül. Siva nevető tánca; Saxum, Bp., 2009

2010–

    Popper Péter–Csányi Vilmos–Persányi Miklós: Egymásra nézve... Társaink a tengerimalacoktól a csimpánzokig; Saxum, Bp., 2010 (Az élet dolgai)
    Kiadatlan írások; melléklet: Popper-parádé '77 [Popper Péter rajzai]; Saxum, Bp., 2010
    Különben jól vagyok. Popper Péter emlékére; vál. Zolnay-Laczkó Katalin; Saxum, Bp., 2010
    Lélekrágcsálók. Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból; szerk. Gutman Bea; Kulcslyuk, Bp., 2010
    Sárkányok barlangja. Könyv egy nem létező ember gondolatairól az abszurd világban, vagyis rólad és rólam; Saxum, Bp., 2010
    Tűnődések napról napra; Saxum, Bp., 2010
    Az élet sója. Gondolatok a zsidó vallásról és a zsidóságról; lejegyezte, szerk. Zolnay-Laczkó Katalin; Saxum, Bp., 2011
    Felnőttnek lenni... A "létező" és a "készülő" ember; jav. kiad.; Saxum, Bp., 2011 (Az élet dolgai)
    A kő, a víz és a kutya. Önarckép egy portréfilm alapján; Saxum, Bp., 2011 + DVD
    A meghívott szenvedély. Férfiak és nők titkai nyomában; jav. kiad.; Saxum, Bp., 2011 (Az élet dolgai)
    A pokol színei; Saxum, Bp., 2011
    Párkapcsolat körkép; lejegyezte, szerk. Zolnay-Laczkó Katalin; Saxum, Bp., 2012 + CD
    A rejtőzködő lélek keresése. Pszichológiai írások; Saxum, Bp., 2012
    Ranschburg Jenő–Popper Péter: Személyiségünk titkai. Hogy nálam különb legyen...; Saxum, Bp., 2012
    Érteni és elengedni. Felnőtté válásunk, lelki egészségünk; lejegyezte, szerk. Zolnay-Laczkó Katalin; Saxum, Bp., 2013 + CD
    Holdidő; bőv. kiad.; Saxum, Bp., 2013
    A kriminalitásig súlyosbodó személyiségzavarok pszichikai tényezőinek vizsgálata; Saxum, Bp., 2014
    Amor fati. Szeresd a sorsodat!; lejegyezte, szerk. Zolnay-Laczkó Katalin; Saxum, Bp., 2016 + CD
    Raj Tamás: A kabbala tankönyve. Életmód és tudomány; tan. Popper Péter, Rajnai Éva, Tarnóc János; Makkabi, Bp., 2016
    Hogyan választunk magunknak sorsot? Válogatás Popper Péter előadásaiból; Kulcslyuk, Bp., 2020

Kötetei idegen nyelven

    Ranschburg Jenő–Popper Péter: Szekreti licsnosztyi (Személyiségünk titkai); oroszra ford. N. M. Kurenna, I. F. Kurennij; Pedagogika, Moszkva, 1983
    Basic questions of medical psychology (Az orvosi pszichológia alapkérdései); SOTE, Bp., 1991
    Besondere Fragen der medizinischen Psychologie (Az orvosi pszichológia speciális kérdései); szerk. Popper Péter; SOTE, Bp., 1991
    Grundfragen der medizinischen Psychologie (Az orvosi pszichológia alapkérdései); Orvostudományi Egyetem, Bp., 1985
    Training der Gefühle. Emotionales Gleichgewicht, Selbstkontrolle, Konzentration, Meditation (A belső utak könyve); Volk und Gesundheit, Berlin, 1990
    Special features of medical psychology (Az orvosi pszichológia speciális kérdései); szerk. Popper Péter; SOTE, Bp., 1991
    Studies in clinical psychodiagnostics and psychotherapy / editor-in-chief Lajos Kardos ; assistant editor Csaba Pléh ; consultant editor Péter Popper. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987. – 191 p.

Cikkek, tanulmányok

    "Ne félj, amíg engem látsz?" / [Riporter:] Bokor Judit. In: CET. 1994. máj.-jún. p. 50-60. "Szikárra edzett nehéz dárdahegy" In: Mozgó Világ. 2000. 1. sz. p. 83-89.
    Álominterjú Mérei Ferenccel In: Kritika. 1993. 5. sz. p. 30-31.
    Antiszociális csoportok keletkezése fiatalkorban In: Tanulmánygyűjtemény az inadaptált serdülők pedagógiája köréből / [Szerk.]: Murányi-Kovács Endréné. – Budapest: Tankvk, 1987. – p. 325-332.
    Asklepiostól Mercuriusig. In: A jövő orvosai: Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990 / szerk. Popper Péter /. – Budapest : SOTE, 1991. – p. 1-11.
    A biblikus gondolkodásmód és a pszichoanalízis In: Thalassa. 1990. 1. sz. p. 53-60. A családi értékrend In: Élet és Tudomány. 1972. 4. sz. p. 162-165.
    Difficulties of family adjustment of adopted children In: Research Review. 1989. No. 1. p. 153-156.
    Ember és transzcendencia. [1-2.] In: Élet és tudomány. 1998. 15, 17. sz. p. 460-461, 524-525.
    Ember és transzcendencia. [Folyt.] In: Élet és tudomány. 1998. 19. sz. p. 588-589.
    Az énkép és az énerők fejlődése a szociális tanulás során In: Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak / [Szerk.]: Lakatos Margit, B. ; Serfőző Mónika. – Budapest : Trifer, 1999. – p. 159-175.
    És hamarosan a sötétség? In: Kritika. 1993. 11. sz. p. 4-5.
    Farkasházy Tivadar – Molnár Gál Péter – Pálos György – Czabán György – Popper Péter Tévéink humora. [Riporter:] Sándor Erzsi In: Mozgó világ. 2000. 4. sz. p. 29-38.
    Freud, a pszichológia Buddhája. In: Magyar lettre internationale. 1994/95. p. 70-74.
    A gyermek agresszív viselkedésének néhány kiváltó okáról In: Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak / [Szerk.]: Lakatos Margit, B. ; Serfőző Mónika. – Budapest : Trifer, 1999. – p. 227-229.
    A gyermek erkölcsi világképe a színházi élmény szempontjából In: Tanulmányok a gyermekszínházról / [szerk. Földényi F. László]. – Budapest : MSZI, 1987. – p. 93-103.
    Gyermek- és serdülőkorú devianciák háttere és prognózisa 1980-85 között végzett kutatómunka alapján In: A társadalmi beilleszkedés zavarainak kutatása. Tájékoztató bulletin / [Szerk.]: Kolozsi Béla ; Münnich Iván. -. Budapest : IM Bv. Háziny. , 1986. – p. 105-148
    A gyermeki gondolkodás a színházi élmény szempontjából. In: Tanulmányok a gyermekszínházról / [szerk. Földényi F. László]. – Budapest : MSZI, 1987. – p. 51-63.
    A gyermekkori félelmek keletkezéséről In: Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak / [Szerk.]: Lakatos Margit, B. ; Serfőző Mónika. – Budapest : Trifer, 1999. – p. 222-226.
    Győri György A bűnöző személyisége. Beszélgetés Popper Péter pszichológussal In: Élet és Irodalom. 1976. 33. sz. 7. p.
    Hegedűs T. András A pszichológia nagykorúsága: Est necesse navigare? In: Magyar Pszichológiai Szemle. 1981. 6. sz. p. 620-623. Popper Péter: A belső utak könyve c. műve kapcsán.
    Iványi Gábor – Komoróczy Géza – Popper Péter Hitről, vallásról, szektákról, fanatizmusról. [Riporter:] Mihancsik Zsófia. In: Mozgó világ. 1993. 7. sz. p. 3-26.
    A klinikai pszichológus szakértői munkájának módszertani kérdései. Célkitűzés In: Bűnöző fiatalok. A bűnözés megelőzésének kérdései. Válogatás kriminálpszichológiai tanulmányokból / [Szerk.]: Münnich Iván ; Szakács Ferenc. – Budapest : Tankvk., 1990. – p. 379-391.
    A kóros kövérség és soványság psychológiai vonatkozásai In: Az extrém tápláltsági állapotok / szerkesztette Eckhardt Sándor ; Gyenes György. – Budapest:Akadémiai Kiadó, 1979. – p. 123-130.
    A kriminális személyiség sajátos reakciómódja In: Szemelvények a hazai gyermek- és ifjúságvédelem irodalmából. Szöveggyűjtemény / [Szerk.]: Gáti Ferenc. – Budapest : Tankvk., 1989. – p. 85-98.
    Kriminálpszichológia In: Alkalmazott pszichológia / [Szerk.]: Lénárd Ferenc. – Budapest : Gondolat Kvk., 1984. – p. 453-498.
    Lehet egy javaslattal több? In: A jövő orvosai: Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990 / szerk. Popper Péter /. – Bp.: SOTE, 1991. – p. 240-250.
    A lelki működések alapkérdései. Pszichológia újságírók számára In: Sajtópszichológia. – [Szerk.]: Földes Anna. – Budapest : MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia, 1998. – p. 7-76.
    A magatartás pszichológiai szabályozása In: A biológiai szabályozás / szerkesztette Csaba György; [írta Vekerdi László et al.]. – Budapest : Medicina, 1978. – p. 305-336.
    Miért kriminalizálódik a világ? In: Főiskolai Figyelő /Rendőrtiszti Főisk./ 1996. 3. sz. p. 30-40.
    Miről vitatkozunk – és miért nem tudjuk abbahagyni? /"Képtisztázás" a "Pszichológia" 1981. 2. számában megjelent szerkesztőségi cikk javaslatára/ In: Magyar Pszichológiai Szemle. 1981. 4. sz. p. 414-417.
    Az orvosi pályán való beválás kutatásának lehetőségei In: A jövő orvosai: Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990 / szerk. Popper Péter /. – Budapest : SOTE, 1991. – p. 23-27.
    Orvospedagógia alulnézetből In: A jövő orvosai : Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990 / szerk. Popper Péter. – Budapest : SOTE, 1991. – p. 114-120.
    Paradox kísértések a XX. század varázshegyén In: A jövőorvosai: Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990 / szerk. Popper Péter. – Budapest : SOTE, 1991.- p. 40-45.
    A polgár a vérzivatarban. A lélektani aspektus. In: Mozgó világ. 1999. 1. sz. p. 69-72.
    Popper Péter – Csányi Vilmos – Csirke Ernő – Csige József – Kulin Ferenc – Horn Gábor Az iskola maga az élet. Pódiumvita arról, milyen képet közvetít az iskola a társadalomról és az emberről In: Új Pedagógiai Szemle. 1998. 1. sz. p. 59-74.
    Popper Péter – Rékai Gábor Még mindig? Hétköznapi fasizmus Magyarországon. [Közread.]: Gellért András In: Kritika. 1988. 6. p. 31-35.

Elhangzott 1987. február 12-én a Kossuth Rádióban.

    Profán rekviem. Dr. Szinetár Ernő emlékére. /1902-1996./ In: Élet és irodalom. 1996. 17. sz. 7.p.
    Racionalitás és mítosz az európai kultúrkörben. In: Tattva. 1998. 1. sz. p. 17-19.
    A serdülők alkoholizmusáról In: Alkohológia. 1972. 4. sz. p. 144-147.
    Szabad asszociációk az "orvos" hívószóra In: A jövő orvosai: Tanulmányok a pályaalkalmasságról, a képzésről és beválásról, 1986-1990 / szerk. Popper Péter /. – Budapest: SOTE, 1991. – p. 178-181.
    Szondy Mária – Popper Péter – Métneki Júlia – Czeizel Endre Súlyos értelmi fogyatékosok kóreredeti vizsgálata In: Orvosi Hetilap. 1976. p. 1017-1020.
    A szülő-gyermek kapcsolat alakulásának gyökerei In: A családi élet mai problémái: Ahogyan hazai szakértőink látják / [írta Szabady Egon ... et al.]. – Budapest: Tankvk., 1980. – p. 42-48.
    A tehetség utat tör: beszélgetés Popper Péter egyetemi tanárral / Popper Péter In: Tehetség. 1995. 2. sz. p. 6-7. Közreműködők: Százdi Antal
    A tevékenység szerepe az ember életében In: Óvodapedagógiai nyári egyetem Kecskeméten, 1983 / [összeáll. Horváth Béla] ; [előadó Popper Péter et al.]. – Kecskemét : [Óvónőképző Int.], 1983 [!1984]. – p. 13-37.
    Tóra pszichológiai, etikai értékei a modern kultúrában. In: Szombat. 1996. 1. sz. p. 3-5.
    Választás után. Egy vereség lélektani anatómiájának vázlata. In: Mozgó világ. 1998. 9. sz. p. 3-12 1995. 49. sz. p. 1548-1549.
    A vallás lélektana: Hit és hiszékenység. In: Élet és tudomány 1996. 15. sz. p. 456-457.
    A vallás lélektana: A csend mögött. In: Élet és tudomány. 1996. 1. sz. p. 8-9.
    A vallás lélektana: A drámai lény. In: Élet és tudomány. 1996. 7. sz. p. 136-137.
    A vallás lélektana: A mitologikus gondolkodás. In: Élet és tudomány. 1995. 47. sz. p. 1480-1481.
    A vallás lélektana: A sötét szurdok. In: Élet és tudomány 1996. 5. sz. p. 204-205.
    A vallás lélektana: A tér a vallásos világképben. In: Élet és tudomány. 1995. 45. sz. p. 1416-1417.
    A vallás lélektana: Az idő a vallásos világképben. In: Élet és tudomány. 1995. 51. p. 1612-1613.
    A vallás lélektana: Az ismeretlen tartomány. In: Élet és tudomány. 1996. 3. sz. p. 72-73.
    A vallás lélektana: Gondolkodásunk szintjei. In: Élet és tudomány. 1995. 41, 43. sz. p. 1292-1293, 1354-1355.
    A vallás lélektana: Rend és tekintély. In: Élet és tudomány 1996. 12. sz. p. 372-373.
    Vaskuti Pál – Sas Tamás – Popper Péter: Amikor a keret színesebb a képnél, avagy miért érthető félre a Rosszfiúk című film? [Riporter:] Büki Péter. In: Család, gyermek, ifjúság. 2000. 2. sz. p. 38-45.
    Vita közben: az alkoholizmus. [Közrem.]: Regős István – Andorka Rudolf – Boór Károly – Buda Béla – Fekete János – Gál Zoltán – Hegedüs György – Popper Péter In: Látóhatár 1975. 6. sz. p. 143-204.
    A zsidó-keresztény kultúra hatása a pszichoterápiára In: Múzsák a díványon. Pszichoterápia és kultúra / [Szerk.]: Füredi

János ; Buda Béla. – Budapest : Magyar Pszichiátriai Társaság, 1992. – p. 131-146.
Színdarabjai

    Színes pokol (1985)
    Útvesztő (1987)
    Kék balett (1988)

Díjak, kitüntetések

    A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2004)
    XIII. kerület díszpolgára (2008)

Több
Audio
04 Mofli
04 Mofli
07:42
12 Kajmánok
12 Kajmánok
02:54
14 Kócos
14 Kócos
06:00
15 A Csend
15 A Csend
06:27
Akiknek Tetszett
Közlemények
Link copied to your clipboard
Filter Timeline:
Pinned Items
Recent Activities
There are no activities here yet
Unable to load tooltip content.