Details
Bagdy Emőke (Tiszafüred, 1941. augusztus 18. –) magyar klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszic...

Bagdy Emőke (Tiszafüred, 1941. augusztus 18. –) magyar klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita.

    „Mindig szerettem tanítani és lelket gyógyítani. Ezt teszem ma is, és tanítok »nem középiskolás fokon« a média minden csatornáján és mindenütt, ahová hívnak, és ahol terjeszthetem a pszichológiai ismereteket. Remélem, sokáig végezhetem ezt a szolgálatot. Mégsem időt kérek a sorstól, hanem csak azt, hogy szabott életidőmben mindig a személyes érdekeltségen túlmutató értelme legyen annak, amit teszek.”

    – Bagdy Emőke. In: Napút, 2010/10

Tartalomjegyzék

    1 Életpályája
        1.1 Képzettség, szakképzettség
        1.2 Tudományos cím és fokozat
    2 Munkássága
        2.1 Főbb kutatási területei
        2.2 Jelentősebb munkái
        2.3 CD-k és hangoskönyvek
    3 Jelentősebb tisztségei
        3.1 Funkciók
        3.2 Szervezeti tagságok
        3.3 Közéleti és tudományos tevékenységei
        3.4 Felsőoktatásban, egyetemi és posztgraduális képzésben való részvétele
    4 Szakmai kitüntetések, díjak
        4.1 További díjai
    5 Családja
    6 Jegyzetek
    7 Források

Életpályája

Érettségi után – származása miatt – nem folytathatott rögtön egyetemi tanulmányokat, ezért először gyógytornász képesítést szerzett a budapesti Gyógytornászképző Szakiskolában (1961). 1963-ban nyert felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK pszichológia szakára, ahol 1968-ban kapott diplomát. 1972-ben védte meg bölcsészdoktori disszertációját ("A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája").

Később a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen (HIETE) klinikus szakpszichológus (1982), szupervizor (1996), pszichoterapeuta (2001) végzettséget szerzett. 1982-ben lett a pszichológiai tudományok kandidátusa, 1995-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen pedig habilitált doktora (Habilitációs értekezés: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet). 1996-ban az általa meghonosított szupervízió szakon szupervizori oklevelet szerzett. 2016-ban alkalmazott egészségpszichológusi szakképesítést nyert el.

1968-tól az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben (később: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) dolgozott pszichológusként, 1982-től Klinikai Pszichológiai Osztály vezetőjeként; itteni működését klinikai pszichológiai és pszichoterápiás szakigazgatóként fejezte be.

1985-ben kezdte a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a pszichológiai oktatás megszervezését, itt volt a Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője (1987–1994), a Debreceni Orvostudományi Egyetemen pedig 1985-től 1987-ig az orvosi pszichológia oktatója. A ’90-es évek közepén tevékeny szerepet játszott a szupervizori szakirány hazai meghonosításában.

1994-től 2001-ig a HIETE klinikai pszichológiai tanszékének tanszékvezető tanára volt.

2000-től a Károli Gáspár Református Egyetemen megalapította a pszichológia szakot, elindította a képzést 2004-ig tanszékvezetőként. 2005-től ugyanitt intézetvezető volt 2010-ig. 2010-től pedig a Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritája.
Képzettség, szakképzettség

    1961: Gyógytornász diploma (220/23. Nr. 2/1961)
    1968: Pszichológus diploma (Nr. 1006/1968; 1968. július 8.)
    1970: Relaxációs terapeuta
    1972: Imaginatív-meditatív terapeuta
    1976: Pszichodramatikus terapeuta
    1980: Kiképző terapeuta a relaxáció, meditáció, imagináció és pszichodráma módszerben
    1982: Klinikus szakpszichológus (Nr. 67/1982; 1982. december 31., Ny.sz.: A/262)
    1983: Csoportpszichoterapeuta kiképző tanár
    1984: Pszichoterapeuta képesítés (OTE Nr. 491/1984)
    1996: Szupervizor szakképesítés (Nr. 1/1996. szept. 2.)
    2001: Pszichoterapeuta szakképesítés (Nr. 57/2001, jan. 17)
    2008: Szenior szupervizor, kiképző tanár (2008 jan.-)
    2016: Alkalmazott egészségpszichológus szakképesítés (Nr.420/2016, okt. 10.)

Tudományos cím és fokozat

    1972: Bölcsészdoktori cím: ELTE, BTK, pszichológia, Budapest. (Disszertáció: „A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája”, megvédve: 1972)
    1982: A pszichológiai tudomány kandidátusa. MTA Budapest
    Disszertáció: „Autogén tréning tanulás élményhálózatának elemzése”) (Oklevél: Nr. 9259/1982)
    1995: Habilitáció a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Habilitációs értekezés: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet. Oklevél: 18/1965. Hab. Decretum Habilitationis

Munkássága

Több száz tanulmányt írt, számos könyvet írt vagy szerkesztett, több, mint 2500 előadást tartott (több mint félszázat idegen nyelven), nagy számú ismeretterjesztő írást jelentetett meg.
Főbb kutatási területei

Relaxációs eljárások, dramatikus pszichoterápiás módszerek, valamint a hivatásszemélyiség fejlesztésére irányuló módszerek kimunkálása; párkapcsolati dinamika (viszonyelemzés), a stressz-kezelő módszerek hatékonysága. Személyiségfejlesztő eljárások alkalmazása a nevelésben és a pályaszocializációban, mentálhigiéné- és tanácsadóképzés: oktatásfejlesztés, hatékonyságelemzés, individuális és interperszonális tesztvizsgálatok standardizálása és fejlesztése, pszichoterápiás eljárások hatásmechanizmusának elemzése – relaxáció – imagináció, egészségpszichológia, prevenció, stresszkezelés, pozitív pszichológia, „boldogságpszichológia.
Jelentősebb munkái
Searchtool right.svg    Bővebben: Bagdy Emőke publikációinak listája

A részletes bibliográfiát terjedelmi okból mellékletben az alábbi egységekben közöljük: Könyvek (társszerzőkkel); Lektorált tanulmányok; Könyvszerkesztések; Könyvfejezetek és könyvrészletek; Tankönyvek, főiskolai és egyetemi jegyzetek. Az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban) A továbbiakban a szerző publikációs tevékenységét mellékletben közöljük a következő szerkezeti rendben: Könyvek, Lektorált tanulmányok; Könyvszerkesztések; Könyvfejezetek és könyvrészletek; Tankönyvek, főiskolai és egyetemi jegyzetek.

Önálló szerzőként jegyzett könyvek:

    Családi szocializáció és személyiségzavarok: első kiadás. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1977. Hetedik kiadás 2004
    Rodinnásocializácia a poruchyosobnosti; Bratislava : SPN, 1983
    Hogyan lehetnénk boldogabbak? : Budapest : Kulcslyuk Kiadó, 2010
    Párkapcsolat: Esélyek, veszélyek, remények – Hangoskönyv – Kossuth Kiadó, Budapest, 132 p. 2015
    Boldogan az élet delén. Második félidő I.- Hangoskönyv – Kossuth Kiadó – Budapest, 70 p. 2017
    Boldogág hatvan fölött. Második félidő II. – Hangoskönyv – Kossuth Kiadó – Budapest, 55 p. 2017
    Rodinná socializácia a poruchy osobnosti; Bratislava : SPN, 1983
    Szempontok az iskolapszichológiai munka elméleti és gyakorlati kérdéseihez : Budapest OPI, 1984
    Pszichológia a gyógytornászképző szak hallgatói számára Budapest, Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 1989
    Pszichofitness : kacagás, kocogás, lazítás Budapest : Animula, 1997 [!2001]
    Családi szocializáció és személyiségzavarok: 7. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
    Hogyan lehetnénk boldogabbak? : Budapest : Kulcslyuk Kiadó, 2010
    Utak önmagunkhoz; Kulcslyuk, Bp., 2012
    Pszichofitness. Kacagás, kocogás, lazítás; 2. jav. kiad.; KRE–L'Harmattan, Bp., 2013 (Károli könyvek Monográfia)
    Álmok, szimbólumok, terápiák; Kulcslyuk, Bp., 2013
    Relaxáció, megnyugvás, belső béke. Könyv és hangoskönyv 4+3 relaxációs gyakorlattal; Kulcslyuk, Bp., 2014 + CD
    A személyiség titkai. Család, nevelés, önértékelés; Helikon, Bp., 2014
    Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben; Magyar Diáksport Szövetség, Bp., 2015 + DVD
    Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben; Szépmíves–Athenaeum, Bp., 2016
    Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek. Kulcslyuk Kiadó, 2017

Társszerzőként jegyzett könyvek: (az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban)

    Az intelligencia mérése Budapest Akadémiai Kiadó, 1971
    Gyógytorna az ideg- és elmegyógyászatban: Budapest : Medicina, 1976
    Családi szocializáció és személyiségzavarok Budapest : Tankönyvkiadó, 1977
    Exploráció és terápia Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981
    Pszichoterápia Budapest : Gondolat, 1981
    Az MMPI-próba: elmélet és alkalmazás Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986
    A dohányzásnak és abbahagyásának pszichológiai kérdései: Budapest: MÁOTE : MPT, Budapest, 1987
    Relaxációs módszerek: 2. bőv. kiad. Budapest: Medicina, 1988
    A pszichoterápia műhelyei : Módszerkombinációk és indikációk Budapest : Medicina, 1990
    A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusának előadásai : Budapest, 1991. május 30 – június 1.: Budapest: M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 1991 Budapest: Agroinform
    Felvételi felsőfokon Budapest : Tankönyvkiadó, 1992
    Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék tanulmányai Debrecen : KLTE, 1995
    Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből : szöveggyűjtemény Debrecen KLTE Pszichológiai Intézet, 1996
    Testnevelés és sport Sárospatak : Csajka Kiadó, 1997
    A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja Budapest : Animula, 1998
    Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban Budapest, Osiris, 1999
    Mentálhigiéné : elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás, Budapest: Animula, 1999
    Addikciók: Budapest : Medicina, 2000
    Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában: 6. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
    Életút : fejlődéslélektan a fogantatástól a halálig: Budapest : Baktay és Bernáth BT, 2001
    "Jelbeszéd az életünk" Budapest Osiris, 2002
    Párkapcsolatok dinamikája : interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel Budapest : Animula, 2002, Vác
    Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : egyetemi és főiskolai tankönyv: 3. kiad., Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2004
    Szeretet, szerelem, szexualitás Budapest : Saxum, 2004
    Az értelemkérdés sodrában : Viktor Frankl születésének centenáriumán Budapest : Jel, 2005
    Öröm, harmónia, boldogság Budapest : Saxum : InfoMed, 2005
    Lelkemben a templom, s rajtam a palást : Bagdy Emőkével beszélget Ferenczi Andrea Budapest : Kairosz, 2007
    Egyén, pár, család : tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből: Budapest : Animula, 2008
    Vitalitásgenerátorok Budapest : Sándor Kör Háló Egyesület, 2008
    Mindennapi játszmáink : Az emberi kapcsolatok pszichológiája Budapest, Jaffa Affarone Kft., 2009
    Polihistória : köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009
    Lelkünk rajta : válogatás a Pszinapszis előadásaiból Saxum : Pszichodiák Alapítvány, 2009
    Tanácsadás és terápia Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2009
    A család: harcmező és békesziget Budapest : Saxum : Affarone Kft., 2010
    A tudattalan ösvényein : életünk rejtett mozgatói: Budapest : Jaffa, 2010
    A belénk égett múlt : elengedés, megbocsátás, újrakezdés Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2011
    A vámpír vonzásában. Miért szeretjük a sötét lényeket? Budapest : Jaffa, 2011
    Ma még nem nevettem Társszerző Pap János Kulcslyuk Kiadó, Budapest,  2011, 400 p.
    Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Kutatási zárótanulmány-kötet; Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Bp., 2014 (Géniusz könyvek)
    Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: A tehetség kibontakozása; Helikon, Bp., 2014
    Bagdy Emőke, Grezsa Ferenc, Komlósi Piroska, Sepsi Enikő, Spannraft Marcellina (szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem-L’Harmattan Kiadó, (Károli Könyvek), Budapest, 2014

CD-k és hangoskönyvek
Searchtool right.svg    Bővebben: Bagdy Emőke előadásainak listája

    Az evés öröme, szenvedélye, szenvedése, – Hangoskönyv, Kossuth Kiadó, Budapest, 2016, 90 p.
    Boldogan az élet delén – Második félidő 1.
    Boldogság hatvan felett – Második félidő 2.
    Lélekderűnk tükre, a nevetés
    Önismeret, önazonosság, önmegvalósítás – Hangoskönyv Kossuth Kiadó – Mojzer Kiadó Budapest, 2018, 70 perc
    Pszichofitness – Hangoskönyv – Kossuth Kiadó, Budapest,  2014, 117 p.
    Pszichofitness Kamaszoknak és felnőtteknek Hangoskönyv, CD Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2019 ISBN 9786155932052
    Pszichofitness Gyerekeknek Hangoskönyv CD Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2019 ISBN 9786155932069
    Párkapcsolat – Esélyek, veszélyek, remények
    Lélekderűnk tükre a nevetés – Hangoskönyv Kossuth Kiadó- Mojzer Kiadó, Budapest, 2019, 74 perc
    A család jövője, a jövő családja – Hangoskönyv Kossuth Kiadó–Mojzer Kiadó, Budapest, 2020
    Megbocsátás

Jelentősebb tisztségei
Funkciók

    1968-2001:OPNI ,klinikai pszichológia és pszichoterápia szakigazgatója
    1985-1994:Debrecen Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője
    1994-2001: Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékének vezetője
    2000-2005: A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszék megalapítása és vezetése
    2005-2010:AKRE Pszichológiai Intézetének vezetése
    2010-től a Károli Gáspár Református Egyetem Professzor Emeritája

Szervezeti tagságok

    Az Interational Journal of Psychosomatics lektori testületének tagja (1984-)
    A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke (1988-)
    Az Európai Relaxációs Szövetség alapító tagja (1991-)
    A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium elnöke (1992-2002)
    A Psychiatria Hungarica szerkesztő Bizottságának tagja (1992-)
    A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja (1993-)
    Az MTA Pszichológiai Bizottság tagja (1995-)
    A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja (1997-)
    Az Egészségügyi Szakirányú Szak- és Továbbképzési Tanács tagja (1999-2002)
    A „Klinikai Pszichológiáért” Alapítvány alapító elnöke (2000)
    A Magyar Akkreditációs Bizottság Pszichológiai Szakbizottság tagja (2001-2005)
    Az MTA Pszichológiai Bizottságának akadémiai küldött-képviselője (2002-)
    A Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja (2002-2007)
    A Pszichoterápia c. szaklap szerkesztőbizottsági tagja (2002)
    A Jobb Veled a Világ alapítvány által indított Boldogságprogram fővédnöke (2014)
    A Humanitás Alapítvány elnöke (2013)

Közéleti és tudományos tevékenységei

    1987–2000: Az "International Journal of Psychosomatics" nemzetközi szerkesztőségének munkatársa
    1988–1999: A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke
    1991– az Európai Relaxációs Szövetség alapító tagja
    1992–2002: A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium elnöke
    1992–2000: A Psychiatria Hungarica szerkesztő Bizottságának tagja
    1993–1999 A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja
    1995–2000: Az MTA Pszichológiai Bizottság tagja
    1997–: A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja
    1999–2002: Az ESZTT (Egészségügyi Szakirányú Szak- és Továbbképzési Tanács) tagja
    1999–2002: Klinikai Pszichológia Egészségügy Minisztériumi koordinátora
    1999–2003: OTKA Pszichológiai Bizottság tagja
    2000-től: A „Klinikai Pszichológiáért” Alapítvány alapító elnöke
    2000–2008: a Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Továbbképzési és Szakvizsgabizottságának elnöke
    2000–2002: az Egészségügyi Minisztérium EFSZSZTB Klinikai Pszichológiai albizottság elnöke
    2000–2003: Oktatási Minisztérium Mentálhigiénés Szakértőbizottságának tagja
    2001–2005: MAB Pszichológiai Szakbizottság tagja
    2001–2008: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktoriskola tagja
    2001–2006: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fraknói Vilmos díj – javaslattevő bizottság tagja
    2002–2016: MTA Pszichológiai Bizottságának akadémiai küldött-képviselője
    2002–2007: Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja
    2002–2014: Pszichoterápia c. szaklap szerkesztőbizottsági tagja
    2013– a Humanitás Szociális Alapítvány elnöke
    2014– a Jobb Veled a Világ alapítvány által indított Boldogságprogram fővédnöke
    2016-tól A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tiszteletbeli elnöke

Felsőoktatásban, egyetemi és posztgraduális képzésben való részvétele

    1972–1974: ELTE Pszichológiai Intézet, megbízott oktató és speciálkollégiumok vezetése
    1974–1978: Gyógytornászképző Főiskola pszichológia tanára (megbízással)
    1981–1994: a klinikai pszichológus szakképzés OIE – OPNI) bázisintézeti vezetője, a HIETE képzés keretén belül
    1985: a debreceni KLTE Személyiség- és Klinikai Pszichológiai oktatócsoport vezetése, tanszék megszervezése. DOTE orvosi pszichológia tantárgy bevezetése, a képzés megszervezése
    1987–1994: a KLTE Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője
    1994–2001: a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékének vezetője
    1996-tól: nemzetközi együttműködéssel, holland és német kooperációval az európai „szupervizor” szakirányú továbbképzés bevezetése, eurokonform diplomaadó képzés meghonosítása
    2000-től a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia szak tanszékvezetője
    2005. január 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet intézetvezetője
    2010-től professzor emerita

Szakmai kitüntetések, díjak

    Orvosi Hetilap Markusovszky-díja (1980)
    Magyar Pszichiátriai Társaság Goldschmidt Dénes díja (1994)
    Debreceni Egyetem Kelemen László díja (1999)
    Szociális Minisztérium „Pro Caritate” kitüntetése (2001)
    Ranschburg Pál-emlékérem (2002)
    Tiszafüred díszpolgára (2010)
    Pszichológia Oktatásáért Radnai Béla-díj (2011)
    A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2013)[1]
    Prima Primissima díj (2013)
    II. kerület díszpolgára (2017)
    Duna-díj (2021)[2]

További díjai

    1968 ELTE „Magyar Népköztársasági Tanulmányi Érdemérem”
    1977 Egészségügyi Miniszter 40/224. sz. „Az egészségügy kiváló dolgozója”
    1978 Családi Szocializációs és személyiségzavarok c. könyvkiadó nívódíj (Tankönyvkiadó)
    1986 40/10/1986 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa „Kiváló Munkáért” kitüntető jelvény
    1987 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa VI-II/3. 1987 sz. „Munkaérdemrend bronz fokozata
    1988 „Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában” c. könyv Kiadói Nívódíj (Tankönyvkiadó)
    1988 Relaxációs módszerek c. könyv. A Magyar Pszichiátriai Társaság Nyírő Gyula nívódíja
    1993 József Attila befejezetlen személyiségvizsgálatáról; A József Attila rejtély nyomában. Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztősége művészeti pszichológiai nívódíja
    1994 3/1994 PhD…: egyetemi doktor Phd cím jogosítvány
    1996 Haynal Imre Egyetem Egyetemi tanári kinevezés (Göncz Árpád)
    1999. szeptember 21. Széchenyi Professzori Ösztöndíj
    1999. 09. 24. Rektori Dicséret. A „Magyar Orvostovábbképzésért” éremmel, Haynal Imre Egészségtudományi egyetem
    2000 Semmelweis Ignác emlékérem klinikai pszichológusok szakmai vezetésében végzett kiváló munkájáért. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
    2000. július 1., 2000/203 sz. Egyetemi tanári kinevezés KRE (Göncz Árpád)
    2000. A Magyar Grafológiáért emlékplakett (Az íráselemző szakértői szakképzés akkreditációjáért)
    2001 január 17. 54/2001 Pszichoterapeuta képesítés
    2001. november 15. Gyógytornászképző Főiskolai Díszoklevél
    2005. Goldschmidt Dénes díj a „Gondolatok a nevetésről” c. Psychiatria Hungarica tanulmányért (Magyar Pszichiátriai Társaság)
    2008. Károli Gáspár Református Egyetem Rektori elismerő oklevél kimagasló egyetemi tanári tevékenységéért
    2008. Oláh Gusztáv életműdíj (Magyar Pszichiátriai Társaság)
    2009. május 21. Rendőrtiszti Főiskola Érdemérme: „A rendvédelmi szervek pszichológiai tevékenységének szakmai protokollja megalkotásban végzett munkájáért”
    2010. Professor Emerita
    2011. A Természetgyógyászatért. Magyar Természetgyógyászok Szövetsége
    2011. szeptember 12. Magyar Gyógytornászok Társasága. 50 éves szakmai pályafutás elismerése
    2015. Jobb veled a világ (Boldog iskolákért kifejtett tevékenységért)
    2017. október 12. Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpontja Buda Béla díj a mentálhigiénés oktatás területén végzett tevékenységéért
    2018. október 17. Arany Díszoklevél az ötven éves szakmai jubileum alkalmából
    2019. Családok Angyala, Három királyfi három királylány emlékérem
    2019. október: Családokért: EMMI Miniszteri elismerés

Családja

1941-ben született Tiszafüreden, Bagdy István református lelkész és Fóris Julianna gyermekeként. Gyermekkorában többször költöztek. Miskolcon érettségizett a Vámos Ilonka, későbbi nevén Zrínyi Ilona Gimnáziumban. 1961-ben feleségül ment Császár Gyula orvoshoz, akitől 1969-ben születtek az ikergyermekei: Császár Zsolt és Császár-Nagy Noémi.[3]

Több
Audio
00_Bevezető
00_Bevezető
21:54
08_Zárszó
08_Zárszó
01:29
Akiknek Tetszett
Legfrissebb Fotók
Link copied to your clipboard
Filter Timeline:
Pinned Items
Recent Activities
There are no activities here yet
Unable to load tooltip content.